Najlepszy sposób, by przewidzieć przyszłość, to tworzyć ją - te słowa znanego amerykańskiego informatyka przypomniał Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., podczas gali z okazji jubileuszu 25-lecia, który świętowano w czwartek, 20 grudnia w Filharmonii Podkarpackiej. To także 15. urodziny najważniejszego z „dzieci” Agencji - Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego „Aeropolis”. Obejmująca 170 ha strefa przemysłowa pod Rzeszowem jest już niemal w całości zagospodarowana przez firmy. 55 działających tu przedsiębiorstw zatrudnia 7 tysięcy osób i tworzy biznesowe serce regionu.
 
Nie byłoby zagłębia gospodarczego wokół lotniska w Jasionce bez Aeropolis. Ale nie byłoby także Aeropolis bez Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 25-lecie istnienia tej instytucji zbiega się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. - Troszcząc się o dobro wspólne, którym jest wolna Ojczyzna, powinniśmy pamiętać o tych, którym tę wolność zawdzięczamy - powiedział Mariusz Bednarz, witając przybyłych gości. 
 
W jubileuszowej gali RARR S.A. i PPN-T „Aeropolis” udział wzięli przedstawiciele samorządu województwa podkarpackiego, z marszałkiem Władysławem Ortylem na czele, liczne grono parlamentarzystów, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, prezydenci i burmistrzowie podkarpackich miast, wójtowie i inni przedstawiciele lokalnych samorządów, reprezentanci rzeszowskich uczelni, a także pracownicy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i przedsiębiorcy, którzy z ich pomocy od lat korzystają. Listy gratulacyjne przesłali: marszałek Sejmu Marek Kuchciński i premier Mateusz Morawiecki.
 
- Cele, które postawiliśmy sobie były ambitne. Dotyczyły rozwoju przedsiębiorczości, promocji innowacyjnych rozwiązań, podnoszenia jakości życia mieszkańców Podkarpacia, kreowania wizerunku naszego regionu jako miejsca przyjaznego dla przedsiębiorców - mówił prezes Bednarz, przypominając historię RARR S.A. Agencja utworzona została w 1993 roku  na bazie Biura Projektowego „Miastoprojekt” w Rzeszowie, przejmując nie tylko jego majątek, siedzibę, ale i pracowników. - Musiano poznać mechanizmy funkcjonowania UE i trudną sztukę pozyskiwania środków finansowych kierowanych do samorządów i przedsiębiorców. RARR inwestowała w nieruchomości, współpracowała z  ośrodkami doradztwa rolniczego w ramach przygotowania wniosków obszarowych, pomagała w tworzeniu strategii gmin i powiatów.