Informujemy, że wnioski inkubacyjne złożone po 10.02.2019 r. zakwalifikowane będą do oceny w ramach II rundy inkubacji.
Termin składania wniosków inkubacyjnych na II rundę inkubacji upływa 31.07.2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że II runda inkubacji rozpoczyna się 1 października 2019 roku.