Prowadzisz przedszkole, żłobek lub świadczysz usługi poprawiające sytuację osób, które z różnych względów słabiej radzą sobie w otaczającej je rzeczywistości? A może w trosce o środowisko stawiasz na ekologiczne oczyszczalnie ścieków lub termomodernizację? Bądź inwestujesz w zbiorowy transport miejski, dbasz o komfort podróżnych i poprawiasz infrastrukturę komunikacyjną? A może stwarzasz możliwość nauki zawodu w specjalnościach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy?

Jeśli zrealizowałeś projekt, na który pozyskałeś dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, weź udział w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie Zmiany”!

Projekty można zgłaszać w 5 kategoriach:

  • Dla rodziny – projekty związane z ochroną zdrowia, obejmujące m.in. żłobki, przedszkola, pomoc społeczną i wsparcie rodziny
  • Dla środowiska – projekty służące polepszeniu jakości życia i zwiększaniu atrakcyjności regionu
  • Dla gospodarki – projekty sprzyjające przedsiębiorczości, rozwojowi konkurencyjnych i innowacyjnych firm
  • Dla mobilności – projekty podnoszące jakość infrastruktury komunikacyjnej – transportu kolejowego, drogowego i miejskiego
  • Dla lepszego jutra – projekty mające na celu rozwój kwalifikacji zawodowych, wspieranie rynku pracy i podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych.

W każdej z 5 kategorii Kapituła Konkursu wskaże po 5 najbardziej efektywnych przedsięwzięć, spośród których zostanie wyłonionych 5 zwycięzców – Mistrzów zmian. Jeśli wygrasz, otrzymasz statuetkę „Mistrzowskiej zmiany”, a Twój projekt będzie pokazany w filmowym spocie promocyjnym. Wszystkie nominowane projekty zostaną zaś objęte specjalną promocją – informacje o nich znajdą się na stronie konkursowej mistrzowskiezmiany.pl, w mediach lokalnych i społecznościowych. Ponadto będą opisane w albumie, do którego zdjęcia przygotuje profesjonalny fotograf. Dodatkowo spośród przyznanych 25 nominacji internauci wybiorą w drodze głosowania jeden – ich zdaniem – najlepszy projekt.  

Biorąc udział w konkursie, nie ponosisz jakichkolwiek kosztów! Zgłoszenia przyjmowane są do 14 czerwca za pośrednictwem strony: mistrzowskiezmiany.pl.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości do Państwa dyspozycji są pracownicy Biura Konkursu:

Pochwal się swoim projektem i pokaż korzyści, jakie osiągnąłeś dzięki dotacji z RPO WP.