27 października odbyło się już szóste spotkanie z cyklu „Bez szpilek bez krawata”. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy z PPN-T AEROPOLIS. Uczestników wydarzenia przywitał Mariusz Bednarz Prezes

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego . Następnie Izabela Wąsacz-Krok przedstawiła założenia projektu Generator Kompetencji, który zakłada podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w "BUR". Kolejną prezentującą była dr Marta Czyżewska, która omówiła dobre praktyki z USA dot. programów akceleracyjnych dla startupów. W dalszej części spotkania zaprezentowały się dwa startupy, które poszukują partnerów biznesowych. Były to:Revas oraz 2DPRO. Kolejnym punktem agendy było przedstawienie przez Barbarę Kostyrę Dyrektor PPN-T AEROPOLIS projektu SOOIPP dotyczącego pożyczek na podniesienie kompetencji pracowników obejmującego teren całej Polski bez względu na wiek . Ostatnim występującym był Tomasz Magoń Pełnomocnik Zarządu TS Logistics Sp. z o.o., który zaprezentował ofertę firmy.

228860219035294064710173475020371520831727n
228616369035294098043502738795879302157206o
228616009035298098043104343426492197777567o
228533449035295198043396915181924199966195n
231170589035295264710055225034103672819371o
230001199035296464709933292913215059537462o
228601129035296931376558367267336523562443o
228614479035298064709776890708451512705267o
228599439035296998043213009690686389615216o
230045799035298131376432358190247447486411o
231548519035295164710061027070851664119929o