Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w dniach 12-17.11.2017 r. gościła przedstawicieli agencji rozwoju z Ukrainy. Ich wizyta realizowana była w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju RP projektu pomocy rozwojowej dla Ukrainy pod nazwą „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów” w ramach Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt jest częścią strategii polskiego Ministerstwa Rozwoju dotyczącej szerszego zaangażowania w realizację projektów współpracy rozwojowej oraz ukierunkowania ich na realizację konkretnych celów. To m.in. budowa stabilnego systemu zarządzania państwem i rozwój przedsiębiorczości oraz szersza promocja polskich rozwiązań w przeprowadzeniu transformacji ustrojowej. Wizyta miała na celu zapoznanie Uczestników z misją, celami i działaniami RARR S.A. Program obejmował zapoznanie się z zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych, realizowanymi projektami krajowymi i międzynarodowymi, jak również poznanie partnerów biznesowych, społecznych i naukowych RARR S.A. Mieli okazję uczestniczyć w konferencji, kongresie oraz w spotkaniach biznesowych, których celem było zebranie rekomendacji i poleceń handlowych. Zapoznali się z działalnością Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego AEROPOLIS oraz Preinkubatorem Akademickim. Ponadto mieli okazję spotkać się z przedstawicielami firm zlokalizowanych na terenie Parku, w tym przedstawicielami firm z Ukrainy. Wizyta pozwoliła poszerzyć wiedzę Uczestników z zakresu startupów, ekonomii społecznej, inicjatyw gospodarczych takich jak klastry oraz współpracy B+R.

W ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju RP w dniu 24.11.2017 roku gośćmi RARR S.A. byli także przedstawiciele ukraińskich władz centralnych: Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu (MRGiH), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (MRRBiGK) oraz przedstawiciele administracji obwodowej, jak i samorządów kluczowych ośrodków miejskich w obwodach: czerkaski, czernihowski, kijowski, lwowski, tarnopolski, winnicki i żytomierski. Podczas spotkania Pani Barbara Kostyra - Dyrektor Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS zaprezentowała pełną ścieżkę rozwoju przedsiębiorczości w Parku począwszy od Preinkubatora Akademickiego przez Inkubator Technologiczny po inwestowanie w strefach, natomiast Pan Marek Magniszewski – Kierownik Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis zapoznał gości z infrastrukturą Laboratorium oraz zasadami jego funkcjonowania. Spotkanie zakończyła wizyta Delegacji w firmie Cervi Robotics .

243023089210139180558996915341834751414154o
242100979210139147225668442811209191771795o
241730559210141413892102683034383587188978o
242971829210139280558987989388825019503594o
243022619210141380558773172878217080622008o
243023429210141580558758536544302517858369o