Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie zaprasza do udziału
w „Warsztatach regionalnych” organizowanych w ramach projektu PPI2Innovate – Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) współfinansowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Warsztaty regionalne PPI2Innovate - rozwój wiedzy w zakresie zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI)

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów publicznych odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych z obszaru województwa podkarpackiego zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zamówień publicznych jako narzędzi wspierania innowacji.

Do udziału w warsztatach zapraszamy podmioty zainteresowane sektorami:

  • Zdrowia,
  • Energii,
  • Technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Warsztaty przeprowadzone zostaną w oparciu o narzędzia tematyczne PPI2Innovate z zakresu zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI) dla sektora ochrony zdrowia, energii oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (SMART HEALTH, SMART ENERGY, SMART ICT) opracowane w ramach w/w projektu. Narzędzia zostały dostosowane do ram prawnych 6 krajów Europy Środkowej, z których wywodzą się partnerzy projektu. Oznacza to uwzględnienie specyfiki polityk i przepisów krajowych dotyczących zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania we wspomnianych sferach.

Głównym celem Narzędzi PPI2Innovate jest wsparcie podmiotów publicznych funkcjonujących w zakresie prawa zamówień publicznych w dotarciu do innowacyjnych rozwiązań, których poszukują poprzez opracowanie dokumentacji przetargowej, procedur przetargowych, wybór odpowiedniego wykonawcy, jak i zawieranie umów w oparciu o krajowe ramy prawne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rejestracja za pomocą formularza rejestracji on-line zamieszczonego na stronie internetowej:

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.interreg-central.eu/PPI2Innovate