Rozszerzanie rynków zbytu zwiększa przychody ze sprzedaży, obniża koszty działalności, dywersyfikuje ryzyko operacyjne i podnosi prestiż firmy. Zidentyfikowanie i określenie odbiorców produktu, usługi, czy technologii jest ważnym elementem sukcesu w firmie, ale dostęp do kanałów dystrybucji i nawiązanie współpracy z zagranicznym partnerem często stanowi barierę w wejściu na rynek międzynarodowy.

 Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferujemy usługi w zakresie pozyskiwania nowych rynków zagranicznych, czyli wszechstronną pomoc w zakresie:

  • analizy rynków zagranicznych,
  • wyszukiwania partnerów zagranicznych,
  • przygotowania ofert handlowych i technologicznych na rynki zagraniczne,
  • publikacji ofert firmy w bazach międzynarodowych,
  • promocji rodzimych firm i technologii na rynku międzynarodowym,
  • organizacji zagranicznych misji gospodarczych, udziału w targach branżowych czy spotkaniach bilateralnych z wybranymi firmami,
  • asysty podczas wyjazdów zagranicznych,
  • asysty w negocjacjach międzynarodowych umów technologicznych,
  • doradztwa z zakresu ochrony własności intelektualnej na rynku międzynarodowym.

 Dzięki międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network (EEN) powyższe usługi są  całkowicie bezpłatne dla podkarpackich firm z sektora MŚP.

Zapraszamy na konsultacje !!!

Zadzwoń, umów się, przyjedziemy do Ciebie !!!

RARR S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów, Centrum Transferu Technologii i Innowacji: pokój 303, 304, tel. (017) 8676 233, (017) 86 76 274 e-mail: een@rarr.rzeszow.pl .