Projekt Fundusz „OPEN” to zwrotna forma finansowania kształcenia ustawicznego dedykowana dla osób dorosłych. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji. Można je wykorzystać na każdą dostępną formę kształcenia taką jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia) trwające nie dłużej niż 24 miesiące w placówce edukacyjnej posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności w kraju lub w Unii Europejskiej. Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji, również nie związanego z obecną aktywnością zawodową zainteresowanego.

#SOOIiP

Zdjęcie użytkownika Aeropolis Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny.