Stowarzyszenie Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XII edycji Letniej Szkoły Innowacji.

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralną oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii), która umożliwi przede wszystkim:

- wymianę doświadczeń, poglądów, wyników badań i rezultatów prac aplikacyjnych;
- integrację środowiska i pogłębienie kontaktów krajowych i międzynarodowych osób i instytucji;
- rozwój wiedzy o najnowszych mechanizmach transferu i komercjalizacji osiągnięć naukowych;
- promocję dobrych praktyk w zakresie pobudzania innowacyjności głównie w wymiarze regionalnym;
- współpracę pomiędzy czterema środowiskami mającymi wpływ na rozwój innowacyjności: ośrodkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami administracji publicznej.

Wiodącym zagadnieniem, jakie zostanie poruszone w tegorocznej edycji Szkoły Letniej Innowacji jest: "Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - współpraca w zakresie B+R" - w szczególności:

- przedsiębiorczość innowacyjna i technologiczna w małych i średnich przedsiębiorstwach;
- finansowanie innowacji w małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstwach;
- współpraca z administracja publiczną w planowaniu i rozwoju polityki innowacyjnej;
- zarządzanie procesami biznesowymi i innowacyjnymi w sektorze MSP;
- skuteczność wsparcia środkami publicznymi i prywatnymi w zakresie trwałości powstających spółek innowacyjnych;
- innowacyjna polityka regionalna i wsparcie rozwoju sektora MSP;
- zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w małym i średnim przedsiębiorstwie;
- kreowanie współpracy pomiędzy MSP i ośrodkami naukowo-badawczymi;
- rola ośrodków wsparcia w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
- ekspansja małych i średnich przedsiębiorstw opartych na wiedzy.

Więcej informacji na:

http://www.sooipp.org.pl/…/szkola-letnia-innowacji-w-toruni…

Zdjęcie użytkownika Aeropolis Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny.