Startupy w dziedzinach – lotnictwo, informatyka, motoryzacja i jakość życia (tu preferowane są pomysły w zakresie energooszczędnego, ekologicznego budownictwa) w zakresie mogą znaleźć się pod szczególną, także finansową opieką platformy startupowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu Start In Podkarpackie oszacowano na 20 mln zł.
 
RARR jest pomysłodawcą platformy, ale „opiekę” nad zainteresowanymi nią starupami sprawować będzie konsorcjum, w skład którego wchodzą instytucje publiczne i przedsiębiorstwa prywatne, związane z czterema wymienionymi dziedzinami działalności. To one, ale również Politechnika Rzeszowska i PZL Mielec, służyć będą debiutującym przedsiębiorcom radą, możliwościami technicznymi i badawczymi, fachowym doradztwem.
 
Każdy z zakwalifikowanych do programu pomysłów otrzyma własnego „menadżera inkubacyjnego”, który pomoże np. w przygotowaniu biznesplanu, w kontakcie z ekspertami, zapewni podstawową edukację z zakresu prowadzenia firmy, pomoże w dziedzinie doradztwa podatkowego i prawnego, zapewni wsparcie mentorskie, a RARR zorganizuje debiutującemu startupowi wstępny marketing. To tylko część korzyści, płynących z przystąpieniu do platformy Start in Podkarpackie. - Założyliśmy, że do naszej platformy zgłosi się 800 pomysłodawców na innowacyjny biznes – wylicza Barbara Kostyra z RARR, dyrektor PPNT Aeropolis. - Do pogłębionej analizy eksperckiej tych propozycji dopuszczonych zostanie 400 nich. Dwieście z nich założy spółki kapitałowe i chcielibyśmy, by w efekcie 120 tych podmiotów mogło ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Najlepsi z tych zakwalifikowanych – obiecuje dyr. Kostyra, będzie miała możliwość, i to staraniem RARR, uczestniczyć w biznesowych wyjazdach zagranicznych i misjach gospodarczych. Będą mogli też uzyskać pomoc w znalezieniu wsparcia kapitałowego. Udział w tym programie adresowany jest nie tylko do pomysłodawców innowacyjnego biznesu z Podkarpacia, nawet nie tylko ze Wschodniej Polski, ale do potencjalnych biznesmenów z całego kraju. Warunek: by skorzystać z know-how wspierających przedsiębiorstw, ich doradztwa, bazy produkcyjnej i badawczej, muszą przystać na to, że zarejestrowana przez nich spółka będzie miała adres na Podkarpaciu. Mariusz Badnarz, prezes RARR zapewnia, że agencja już otrzymuje sygnały zainteresowaniu platformą, i to najczęściej od startupowych pomysłodawców z zachodniej i środkowej części kraju. Ma też nadzieję, że planowana na trzy lata istnienia platforma Start In Podkarpackie, w rzeczywistości swoimi działaniami potrwa znacznie dłużej. Podobne, jak ta na Podkarpaciu, platformy startupowe, powstają także w Białymstoku, Puławach i Lublinie.