DORADZTWO W ZAKRESIE
TWORZENIA I ROZWOJU KONCEPCJI BIZNESOWYCH STARTUPÓW, BIZNESPLANOWANIE


dr Marta Czyżewska
e-mail: mczyzewska@rarr.rzeszow.pl


ABC przedsiębiorczości, kreowanie i rozwój koncepcji biznesowych, opracowywanie biznes planów ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów kapitałów wysokiego ryzyka (venture capital, seed capital, business angels), finansowanie działalności innowacyjnej.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


Zakres usług doradczych rzecznika patentowego obejmuje m. in.: zarządzanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu własności intelektualnej, usługi prawne związane z własnością intelektualną dotyczące znaków towarowych, patentów i wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

Antoni Gubernat 

tel. 660 031 965

Henryk Pisiński   

 tel. 512 265 180

e-mail: rzecznikpatentowy@rarr.rzeszow.pl

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT "Aeropolis" pok. 114
środa 8.00 – 18.00

Dyżur telefoniczny :
Piątek  10:00 – 14:00

 

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE


Zakres usług doradczych obejmuje m. in.: wiedzę z zakresu ergonomii i technologii wytwarzania, wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w zakresie wzornictwa przemysłowego jak również popularyzację idei wzornictwa wśród przedsiębiorców.

Prof. dr hab. Tadeusz Błoński
tel.  511 458 439

e-mail: wzornictwo@rarr.rzeszow.pl

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT "Aeropolis"  pok. 114
wtorek  9.00 – 13.00

Dyżur telefoniczny :
Czwartek  10.00 – 12.00


Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, w zakresie finansowo-księgowym, pomoc administracyjno – prawna, w tym pomoc w przygotowywaniu umów
i dokumentów związanych z prowadzoną działalnością
dostępna jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekcją Akceleracji i Transferu Technologii.

tel: 17 77 36 830; 17 77 36 860

agodawska@rarr.rzeszow.pl

jsmulski@rarr.rzeszow.pl