DORADZTWO W ZAKRESIE
PROMOCJI WIZERUNKU FIRM INNOWACYJNYCH

Antoni Kopyto
e-mail: akopyto@rarr.rzeszow.pl

PR i reklama w tożsamości marketingowej firm.
Promocja przedsiębiorstw innowacyjnych i startupów

Dyżury w budynku IT 1 Inkubatora Technologicznego
PPNT "Aeropolis" pok.112

Drugi i trzeci piątek miesiąca 08.00 – 12.00

Konsultacje i kontakt telefoniczny w każdy czwartek miesiąca w godzinach
10.00 -12.00 tel. 664 628 633 

DORADZTWO W ZAKRESIE
TWORZENIA I ROZWOJU KONCEPCJI BIZNESOWYCH STARTUPÓW, BIZNESPLANOWANIE


dr Marta Czyżewska
e-mail: mczyzewska@rarr.rzeszow.pl


ABC przedsiębiorczości, kreowanie i rozwój koncepcji biznesowych, opracowywanie biznes planów ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów kapitałów wysokiego ryzyka (venture capital, seed capital, business angels), finansowanie działalności innowacyjnej.

Dyżury w budynku IT 1 Inkubatora Technologicznego PPNT "Aeropolis" pok.112

Drugi poniedziałek miesiąca 8.00 -12.00
Dyżur telefoniczny piątek 10-12, tel. 503 808 910


 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


Zakres usług doradczych rzecznika patentowego obejmuje m. in.: zarządzanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu własności intelektualnej, usługi prawne związane z własnością intelektualną dotyczące znaków towarowych, patentów i wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z rzecznikami patentowymi:

Antoni Gubernat
tel. 660 031 965

Henryk Pisiński
tel. 512 265 180

e-mail: rzecznikpatentowy@rarr.rzeszow.pl


Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT „Aeropolis” pok. 114
poniedziałek 8.00 – 18.00
Dyżur telefoniczny:
sobota 10:00 – 14:00
 

WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE


Zakres usług doradczych obejmuje m. in.: wiedzę z zakresu ergonomii i technologii wytwarzania, wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w zakresie wzornictwa przemysłowego jak również popularyzację idei wzornictwa wśród przedsiębiorców.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Prof. dr hab. Tadeusz Błoński
tel. 511 458 439
e-mail: wzornictwo@rarr.rzeszow.pl


Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT „Aeropolis” pok. 114
środa 9.00 – 13.00
Dyżur telefoniczny:
Czwartek 10.00 – 12.00