Kolejne startupy z projektu Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub inkubowane w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym Aeropolis otrzymały dofinansowanie !

Są to: Res Solution - Jitiv - Dominik Ciurko, RainForrest - Jakub Mateja oraz Mech. Gratulujemy !

Wyniki: http://popw.parp.gov.pl/…/ponad-18-mln-zl-dla-23-projektow-…