Tworzenie, pozyskiwanie i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie jest najlepszym sposobem na podniesienie jego konkurencyjności. Przedsiębiorstwo, które jest zdolne oferować i dostarczać na rynek nowe produkty i usługi lub dokonywać modernizacji już istniejących, zyskuje ogromną przewagę nad konkurentami.

Pomagamy określić poziom innowacyjności przedsiębiorstwa oraz powstających w firmie rozwiązań lub pozyskać nowe technologie w ramach współpracy technologicznej i transferu technologii.

EEN10ymale
 

Oferowane usługi:

  • badanie potencjału innowacyjnego firmy (audyt technologiczny, improve),
  • wyszukiwanie partnerów międzynarodowych do współpracy technologicznej,
  • pomoc w nawiązaniu współpracy firmy z europejskimi jednostki badawczymi,
  • doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania na działalność innowacyjną firm,


Dzięki międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network (EEN) powyższe usługi są  bezpłatne dla podkarpackich firm z sektora MŚP.

Zapraszamy na konsultacje !!!

Zadzwoń, umów się, przyjedziemy do Ciebie !!!

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów, Centrum Transferu Technologii i Innowacji: pokój 303, 304, tel. (017) 8676 233, (017) 86 76 274 e-mail: een@rarr.rzeszow.pl .