W dniu wczorajszym zakończył się 4 dniowy cykl szkoleń pn. „Przedsiębiorczość w Pigułce”, którego tematem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy...
„Podkarpacki E- Senior” – projekt realizowany w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.   Wysokość wkładu Unii...
W dniu 23.04.2018 Inkubator Technologiczny Aeropolis gościł samorządowców z zachodniej Ukrainy. Wizyta odbyła się ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. 30 osobowa delegacja...
19.03.2018 roku Komisja Konkursowa – w siedmioosobowym składzie - zakończyła ocenę zgłoszonych pomysłów w ramach I etapu (kwalifikacyjnego) Konkursu Junior Innowacji Podkarpacia 2018. Autorzy 10 najlepiej...