16 grudzień 2015 r.

Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT”
18 listopad 2015 r.

Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap"
23 październik 2015 r.

Konferencji otwarcia Laboratorium Biotechnologii AEROPOLIS

Konferencji otwarcia Laboratorium Biotechnologii AEROPOLIS
24 październik 2014 r.

Konferencja otwarcia Laboratorium Badawcze Aeropolis

Konferencja otwarcia Laboratorium Badawcze Aeropolis
5 grudnia 2012 r.

Konferencja inaugurująca otwarcie PPNT

W Inkubatorze Technologicznym w Jasionce odbyła się konferencja inaugurująca otwarcie tego budynku. Obiekt ten powstał w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPNT) - II etap", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
30 czerwiec 2010 r.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
30 grudzień 2009 r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Złożenie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Warszawie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II Etap"
28 luty 2007 r.

Konferencja Inaugurująca działalność PPNT

Konferencja Inaugurująca działalność Preinkubatora Akademickiego PPNT
czerwiec 2006 r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu doradczego pn.: "Wspomaganie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo Technologicznym" w ramach SPO WKP, lata 2004 - 2006 działanie 1.3 "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm".
10 luty 2005 r.

Podpisanie umowy na realizację projektu

Podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na realizację projektu inwestycyjnego pn.: "Utworzenie Podkarpackiego Parku naukowo - Technologicznego (PPNT) - Etap I".
lipiec 2004 r.

Uchwały samorządu Województwa Podkarpackiego

Uchwały samorządu Województwa Podkarpackiego: przystąpienie do realizacji projektu utworzenia PPNT (Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXVV273/04 z dnia 15.07.2004) utworzenie oraz zarządzanie PPNT (Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 122/190/04 z dnia 6.07.2004)
19 maj 2003 r.

Podpisanie porozumienia

Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, którego sygnatariuszami były następujące strony: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Głogów Małopolski.