DORADZTWO W ZAKRESIE    
TWORZENIA I ROZWOJU  
KONCEPCJI BIZNESOWYCH      STARTUPÓW,  
BIZNESPLANOWANIE    

        

ABC przedsiębiorczości, kreowanie i rozwój koncepcji biznesowych, opracowywanie biznes planów ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów, kapitałów wysokiego ryzyka (venture capital, seed capital, business angels),
finansowanie działalności innowacyjnej.

dr Marta Czyżewska
e-mail: mczyzewska@rarr.rzeszow.pl
tel. 503 808 910

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT "Aeropolis" pok. 129
Spotkanie z doradcą po wcześniejszym umówieniu drogą e-mail lub telefonicznie.

     
 WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA
 

Zakres usług doradczych rzecznika patentowego obejmuje m. in.: zarządzanie i upowszechnianie wiedzyz zakresu własności intelektualnej, usługi prawne związane z własnością intelektualną dotyczące znaków towarowych,patentów i wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

Henryk Pisiński
tel. 512 265 180

e-mail: rzecznikpatentowy@rarr.rzeszow.pl

Mateusz Lisowski
tel. 506 998 587

e-mail: mateusz.lisowski@gmail.com

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT "Aeropolis" pok. 129
Piątek 9.00 – 13.00

   

 

     
     
 DORADZTWO W ZAKRESIE
POZYSKIWANIA FUNDUSZY,
FINANSOWO-KSIĘGOWYM,
POMOC
ADMINISTRACYJNO – PRAWNA
 

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy na prowadzenie oraz rozwoj działalności gospodarczej.

Agnieszka Godawska,
tel: 17 86 76 268
agodawska@rarr.rzeszow.pl

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT "Aeropolis" pok. 129,
po wcześniejszym uzgodnieniu dnia oraz godziny doradztwa.