DORADZTWO W ZAKRESIE    
TWORZENIA I ROZWOJU  
KONCEPCJI BIZNESOWYCH      STARTUPÓW,  
BIZNESPLANOWANIE    

        

ABC przedsiębiorczości, kreowanie i rozwój koncepcji biznesowych, opracowywanie biznes planów ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów, kapitałów wysokiego ryzyka (venture capital, seed capital, business angels),
finansowanie działalności innowacyjnej.

dr Marta Czyżewska
e-mail: mczyzewska@rarr.rzeszow.pl
tel. 503 808 910

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT "Aeropolis" pok. 114
Poniedziałek po wcześniejszym uzgodnieniu godziny.

 WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA

Zakres usług doradczych rzecznika patentowego obejmuje m. in.: zarządzanie i upowszechnianie wiedzyz zakresu własności intelektualnej, usługi prawne związane z własnością intelektualną dotyczące znaków towarowych,patentów i wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

Henryk Pisiński
tel. 512 265 180

e-mail: rzecznikpatentowy@rarr.rzeszow.pl

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT "Aeropolis" pok. 114
Piątek 8.00 – 18.00

Dyżur telefoniczny :
Środa 10:00 – 14:00

 

 

  WZORNICTWO
PRZEMYSŁOWE

Zakres usług doradczych obejmuje m. in.: wiedzę z zakresu ergonomii i technologii wytwarzania,wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w zakresie
wzornictwa przemysłowego, jak również popularyzację idei wzornictwa wśród przedsiębiorców.

Prof. dr hab. Tadeusz Błoński
tel. 511 458 439

e-mail: wzornictwo@rarr.rzeszow.pl

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT "Aeropolis" pok. 129
wtorek 9.00 – 13.00

Dyżur telefoniczny :
Czwartek 10.00 – 12.00

 

 

 DORADZTWO W ZAKRESIE
POZYSKIWANIA FUNDUSZY,
FINANSOWO-KSIĘGOWYM,
POMOC
ADMINISTRACYJNO – PRAWNA

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy na prowadzenie oraz rozwoj działalności gospodarczej.

Agnieszka Godawska,
tel: 17 77 36 830
agodawska@rarr.rzeszow.pl

Jacek Smulski
tel: 17 77 36 860
jsmulski@rarr.rzeszow.pl

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT "Aeropolis" pok. 120,
po wcześniejszym uzgodnieniu dnia oraz godziny doradztwa.