„Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT” została zrealizowana jako kolejny projekt tworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo...
30 czerwca 2010 r. podpisana została umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku...
Idea utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) jest jednym z instrumentów podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych...