Obiekt Laboratorium Biotechnologii o powierzchni 970 m2 jest zlokalizowany na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W skład laboratorium wchodzą następujące pracownie:

 • Roślinnych Kultur In Vitro;
 • Biotyzacji Roślin i Allelopatii;
 • Markerów Molekularnych;
 • Chromatografii.

Utworzenie Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przyczyni się do:

 • Opracowania, a następnie wdrożenia innowacji natury biotechnologicznej;
 • Rozwoju badań przemysłowych w zakresie introdukcji roślin wykorzystywanych w farmaceutyce i produkcji substytutów żywności, otrzymania substancji, mikroorganizmów i roślin odpornych na szok cieplarniany oraz ograniczenia stosowania nawozów sztucznych i mineralnych;

 • Doskonalenia metod oczyszczania odpadów komunalnych i przemysłowych oraz rekultywacji lub zapobiegania powstawaniu terenów zdegradowanych.

Laboratorium Biotechnologii Aeropolis użytkowane przez Uniwersytet Rzeszowski. Przewidywane produkty:

 • Instrukcje wdrożeniowe dotyczące mikrorozmnażania roślin sadowniczych, ozdobnych i energetycznych;
 • Instrukcje wdrożeniowe dotyczące oceny jakości/certyfikacji materiału szkółkarskiego otrzymanego za pośrednictwem kultur in vitro;
 • Wytypowanie odmian i gatunków roślin sadowniczych jako źródła substancji biologicznie czynnych;
 • Wytypowanie gatunków i odmian roślin sadowniczych przystosowanych do uprawy ekologicznej i integrowanej, tolerancyjne na stresy związane z efektem cieplarnianym;
 • Produkcja elitarnego materiału szkółkarskiego w.w odmian;
 • Waloryzacja pasiek i miodów podkarpackich.

 

Kontakt:
Anna Strusińska
Ośrodek Badan i Rozwoju
Tel: 17 773 68 44
e-mail: astrusinska@rarr.rzeszow.pl

 

 

DSC1886
DSC1887
DSC1895
DSC1897
DSC1899
DSC1901
DSC1902
DSC1903
DSC1904
DSC1905