Laboratorium prowadzi badania dla m.in. przedsiębiorstw z branży lotniczej, przemysłu samochodowego, branży budowlanej, ochrony środowiska oraz placówek medycznych.
W jego strukturze znajdują się dwie pracownie:

 • Pracownia Diagnostyki Konstrukcji i Urządzeń 
 • Pracownia Informatyki Medycznej

Laboratorium posiada, min.:
System do pomiaru ruchu ciała człowieka w przestrzeni 3D – 2 szybkie kamery o głębi 12 bitowej, maksymalnej prędkości przy zredukowanej rozdzielczości do 130 000 obrazów na sekundę.
Zaawansowane oprogramowanie zawierające szereg algorytmów pozwalających na analizę ruchu w zarejestrowanym obrazie, zapewniające możliwość pomiarów przyspieszenia, prędkości i przemieszczenia celu
w zadanym układzie współrzędnych

Laboratorium posiada również:

 • oscyloskop wielokanałowy wraz z oprogramowaniem;
 • termowizyjny system do badania materiałów kompozytowych, zawierający m.in.:
  • kamerę analizującą obrazy i rejestrującą sekwencje termowizyjne;
  • moduł sprzętowy z kartą synchronizacji i aktywizacji;
  • zestaw lamp halogenowych wzbudzających;
  • flash generator z lampą o energii błysku 3.0 kJ;
  • system wzbudzenia ultradźwiękowego o maksymalnej mocy wyjściowej 2kW.

Laserowy skaner 3D przeznaczony do skanowania małych i dużych obiektów, szybkości skanowania regulowanej w zakresie 216 000 do 1 200 000 punktów na sekundę, ruchomej głowicy zapewniającej obrót wokół własnej osi oraz w pionie 270 stopni.

W pracowni Diagnostyki Konstrukcji i Urządzeń prowadzone będą m.in.:

 • pomiary i analizy obliczeniowe elementów kompozytowych i elementów konstrukcji lotniczych;
 • badania uszkodzeń, delaminacji;
 • badanie rozwarstwień materiałów kompozytowych;
 • badania pomiarowe nieinwazyjne, bezkontaktowe;
 • badania stanu powierzchni i jakości spoin konstrukcji metalowych;
 • kontrola jakości ogniw słonecznych;
 • rejestrowanie zjawisk szybkozmiennych i ich analiza w zwolnionym tempie:
  • badania eksplozji;
  • badania zjawisk balistycznych;
  • wyładowania elektryczne;
  • deformacje pouderzeniowe.

Badania, których wynikami zainteresowane są przedsiębiorstwa z branży lotniczej, przemysłu samochodowego (crash testy, badanie właściwości poduszek powietrznych), branży budowlanej, ochrony środowiska oraz placówki medyczne.

W ramach pracowni Informatyki Medycznej prowadzone będą:
prace nad tworzeniem i testowaniem oprogramowania z zakresu diagnostyki medycznej i technicznej wykorzystaniem bezprzewodowego i bez użycia kamer pomiaru ruchu człowieka w przestrzeni 3D oraz konstrukcji sprzętu cyfrowego.

Oferowane usługi dotyczą badań innowacyjnych i przedkonkurencyjnych, których nie prowadzą firmy informatyczne lub szpitale krajowe.