Laboratorium stanowi specjalistyczny ośrodek badawczy dla szeroko rozumianej techniki lotniczej oraz alternatywnych odnawialnych źródeł energii. Oferta Laboratorium skierowana jest
do podmiotów gospodarczych zajmujących się projektowaniem i produkcją innowacyjnych konstrukcji lotniczych, które nie utrzymują własnych specjalistycznych ośrodków badawczych.

W jego strukturze znajdują się dwie pracownie:

 • Pracownia Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych 
 • Pracownia Projektowania Alternatywnych — Odnawialnych Źródeł Energii

Laboratorium posiada m.in.:

 • Stanowisko do badań symulacyjnych silnika turbinowego – pozwalające na prowadzenie badań symulacyjnych na obiekcie rzeczywistym o maksymalnym ciągu statycznym 250 Newtonów;
 • Stanowisko do badań symulacyjnych silnika spalinowego – układ z wirującym tłokiem typu Wankla o mocy 27 kW i momencie obrotowym 42 Nm;
 • Stanowisko symulacji pracy i problemów występujących w układzie paliwowym statku powietrznego z silnikiem turbinowym;
 • Zestaw urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych, który umożliwia pracę w sieci bezprzewodowej modułów zbierania danych z czujników tensometrycznych, o zasięgu do 40m w budynkach i do 1500m w terenie otwartym;
 • System termograficzny do pomiaru rozkładu temperatury na elementach silników oraz rozkładu temperatury gazów wylotowych;
 • Analizator spalin przystosowany do długotrwałych pomiarów;
 • System do pomiaru drgań o możliwości obsługi do 16 czujników pomiarowych jednocześnie.

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych – Odnawialnych Źródeł Energii jest z założenia nastawione na systemowe prace projektowe zarówno w sferze konstrukcyjnej, jak i badania zjawisk interdyscyplinarnych, do tych zalicza się:

Wykonywane w Pracowni Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych:

 • badania strukturalne;
 • wytrzymałościowe;
 • wibracje;
 • hałas samolotu i silnika lotniczego oraz badania układów sterowania i awioniki lotniczej.

Wykonywane w Pracowni Projektowania Alternatywnych – Odnawialnych Źródeł Energii:

 • badania związane z optymalizacją systemów energetycznych zawierających alternatywne źródła energii: elektrownie wiatrowe, panele słoneczne;
 • układy z odzyskiem energii cieplnej dla zwiększenia efektywności przetwarzania i wykorzystania pierwotnego źródła energii;