zbik logo v1
Żbik Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą oprogramowania klasy MES (Manufacturing Execution System) o nazwie EDOCS, zawierającego funkcjonalność automatycznego monitorowania parametrów pracy i poziomu wykorzystania zasobów produkcyjnych (np. wskaźnik OEE) oraz harmonogramowania produkcji.

Wdrożenie EDOCS umożliwia zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, między innymi, poprzez:

- automatyczną kontrolę efektywności wykorzystania parku maszynowego (wiarygodne dane o poziomie wykorzystania oraz wydajności maszyn; identyfikacja i redukcja czasów nieplanowanych przestojów),

- wzrost wydajności pracy operatorów (automatyczne monitorowanie wydajności pracy operatorów; wizualna motywacja pracowników bezpośrednio na ich stanowiskach pracy; redukcja zbędnych czynności, np. elektroniczne karty pomiarowe),

- usprawnienie organizacji (monitorowanie i zarządzanie realizacją procesów; usprawnienie działania służb pomocniczych, np. komunikacja drogą elektroniczną; przesyłanie zleceń na stanowiska operatorskie; automatyczne monitorowanie pracy służb pomocniczych; systemowe egzekwowanie procedur),

- harmonogramowanie produkcji na podstawie wiarygodnych i rzetelnych danych pozyskiwanych w sposób automatyczny, np. dotyczących wydajności maszyn dla danych typów asortymentów.

Główna cecha EDOCS to możliwość automatycznej rejestracji danych z dowolnych zasobów produkcyjnych, zarówno nowoczesnych obrabiarek CNC jak również z maszyn lub urządzeń, które nie są wyposażone w zaawansowane systemy sterowania.

Wybrane maszyny zintegrowane z systemem EDOCS:

-          tokarki, frezarki, centra obróbcze CNC

-          Dosan: Lynx 220B, 220LM; Puma 2100, 2100M

-          Haas: VM-3, ST-25

-          DMG: DMF 360, DMC 80 U, DMC 100U DB – vertical, DMC 100U DB - horizontal

-          Mazak NEXUS 410A, Nexus 5000

-          Mikron HPM 800U

-          Brother TC32BN

-          produkcja elementów złącznych

-          Carlo Salvi CS-002, CS-003

-          Smart NGP

-          odlewy ciśnieniowe

-          Italpresse 400, 550, 750, 1000

-          IDRA 320

-          Frech Daw 80 F

-          Wotan DMKh (160, 280, 400, 500)

-          cyfrowe prasy drukujące

-          Xerox Color 1000i, iGen 1, iGen 2.

Opracowujemy również dedykowane oprogramowanie w zakresie MES oraz monitorowania i nadzorowania procesów produkcyjnych dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W naszych rozwiązaniach stosujemy najnowsze technologie z obszaru informatyki oraz automatyki w celu wdrażania w praktyce przemysłowej koncepcji Inteligentnych Systemów Produkcyjnych oraz Przemysłu 4.0.

Nasz zespół (między innymi dwie osoby z tytułem dr. inż.) prowadzi prace B+R, również na zlecenia zewnętrzne, w zakresie opracowywania i praktycznej realizacji inteligentnych systemów analizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych. W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy zaawansowane metody inteligencji obliczeniowej oraz platformę sprzętową czasu rzeczywistego, bazującą na sprzęcie automatyki przemysłowej. Opracowujemy inteligentne sterowniki kontroli zarówno dla procesów technologicznych (np. kucie na zimno, obróbka skrawaniem) jak i stanu maszyn (np. detekcja kolizji, wykrywanie niewyważenia układu wrzeciono-narzędzie w obrabiarkach CNC).

System EDOCS jest wykorzystywany w grantach NCBR oraz w kilku projektach badawczych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Mamy wieloletnie doświadczenia we współpracy z małymi, średnimi oraz dużymi firmami produkcyjnymi. System EDOCS był badany pod względem zgodności z politykami bezpieczeństwa IT, obowiązującymi m.in. w korporacjach lotniczych.