Logo RES ECO kolor

 

Rok założenia: ????

Kontakt:
Prezes Zarządu Rafał Darecki,
tel. +48 660 440 695,
Jasionka 954, 36-002 Jasionka
e-mail: r.darecki@reseco.pl/
http://reseco.pl/

ResEco jest innowacyjnym przedsiębiorstwem, zlokalizowanym w województwie podkarpackim. Firma ma swą siedzibę w Podkarpackim Parku Technologicznym Aeropolis, Jasionka koło Rzeszowa.

W ostatnich latach region rozwijał się z niezwykłą dynamiką, głównie dzięki koncentracji przemysłu lotniczego, zorganizowanego w klastrze Dolina Lotnicza.

Rozwój ten wsparty jest szybko poprawiającą się infrastrukturą (autostrada, lotnisko międzynarodowe). Podkarpacie przyjęło jasną strategię swego rozwoju, bazującą na trzech „inteligentnych” specjalizacjach: przemyśle lotniczym, sektorze Jakości Życia i branży ICT. ResEco od kilku lat jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Dolina Lotnicza.

Firma ResEco działa na styku tych trzech branż, stanowiących „inteligentne” specjalizacje, wykorzystując swą głęboką wiedzę na temat lokalnego środowiska biznesowego, silne relacje z wieloma partnerami przemysłowymi, a także rozbudowane kontakty z uczelniami wyższymi.

Firma w ramach zawartych umów z uczelniami i pracownikami naukowymi, wykorzystuje w swych projektach wiedzę uniwersytecką, jak również istniejącą bogatą bazę laboratoryjną wyższych uczelni.

reseco znak

Obszary działalności

  • Rozwój nowoczesnych technologii, z szczególnym uwzględnieniem technologii materiałowych i przyrostowych 3D printing
  • Koordynacja programów badawczo-rozwojowych
  • Transfer wiedzy z uczelni do przemysłu
  • Koordynacja projektów międzynarodowych
  • Prowadzenie badań i analiz przemysłowych oraz gospodarczych
reseco3
reseco1
reseco2