3D ROBOT Logo RGB 300px

3D Robot jest innowacyjną firmą technologiczną, specjalizującą się w nowoczesnych technikach wytwórczych, a w szczególności w robotyce. Firma zlokalizowana jest na terenie Parku Technologicznego w Jasionce koło Rzeszowa i jest członkiem klastra Dolina Lotnicza. Przedsiębiorstwo działa głównie w obszarze produkcji lotniczej.

Zespół młodych, dynamicznych pracowników 3D Robot, ma bardzo dobre rozeznanie zakresie potrzeb przemysłu lotniczego i posiada silnie powiązania z wieloma partnerami przemysłowymi.

3D Robot posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji skomplikowanych projektów technologicznych, jak również rozwija prace badawczo-rozwojowe z dziedziny robotyki. Realizując prace B+R firma współpracuje z firmami przemysłowymi i uczelniami wyższymi. Silną stroną firmy są bliskie relacje z nauką i dobre rozeznanie odnośnie potencjału ośrodków akademickich i badawczych.

3D Robot posiada również zdolności do koordynacji prac badawczo- rozwojowych, budowy konsorcjów przemysłowo-naukowych, jak również rozwoju współpracy międzynarodowej.

Ekspertyza techniczna

  • zrobotyzowane systemy technologiczne o dużej integracji obiekt obrabiany / narzędzie
  • robotyzacja procesów ślusarskich oraz usuwanie nierównomiernie rozłożonych nadmiarów materiału
  • zrobotyzowane gniazda produkcyjne
  • robotyzacja z pozyskaniem informacji z układów kontroli siły, systemów wizyjnych, skanowania 3D
  • zrobotyzowane systemy inspekcyjne
  • zaawansowane rozwiązania techniczne z wykorzystaniem robotów ABB, KUKA, Kawasaki i Mitsubishi
  • automatyzacja procesów produkcyjnych