AVENON TECHNOLOGY

prowadzi działalność projektowo-badawczą i produkcyjną różnego typu nowych prototypowych urządzeń i narzędzi dla przemysłu lotniczego i samochodowego.

Przedmiotem podstawowej działalności naszej firmy są innowacje w konfrontacji z wnikliwym rozpoznaniem potrzeb klienta. Sprawny system zarządzania oparty jest o ogromny kapitał wiedzy i doświadczenia wynikające z długoletniego działania na różnorodnych rynkach. Naszym celem jest maksymalne ograniczenie strat w procesie tworzenia oraz zminimalizowania czasu wytwarzania przy zachowaniu najwyższej jakości produktu. Nasze działania opierają się na poszukiwaniu nowych produktów i rozwiązań oraz nowych technologii.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji następujących innowacyjnych projektów:

  • Uniwersalny szczelinomierz do pomiarów karoserii samochodowych
  • Bezprzewodowe sensory 3D dla przemysłu lotniczego i samochodowego
  • Podwieszany system transportowy części blacharskich dla dużych warsztatów produkcyjnych np. blacharsko-lakierniczych
  • Uniwersalny, ujednolicony system łączenia układów chłodzenia niskociśnieniowego dla przemysłu samochodowego