Idea utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) jest jednym z instrumentów podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Jest to ogniwo łączące i przetwarzające innowacyjne pomysły naukowe w nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane następnie w podmiotach gospodarczych. Dzięki temu zostały stworzone atrakcyjne warunki funkcjonowania, zachęcające przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, co w konsekwencji przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy.

Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Działanie 1.3: Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.

Data rozpoczęcia projektu: 04 stycznia 2005 r.

Data zakończenia projektu: 30 listopada 2008 r.

Nazwa Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta): Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Całkowite nakłady na realizację projektu wyniosły 47 552004,00 zł.

Wydatki kwalifikowane 39 349 469,24 zł.

Kwota wsparcia 34 430 785,58 zł.

Projekt inwestycyjny polegał na wybudowaniu nowej infrastruktury na niezabudowanych i niezagospodarowanych terenach.

Przedmiotem projektu było przygotowanie a następnie udostępnienie podstawowej infrastruktury niezbędnej dla zapewnienia potencjalnym firmom wysokich technologii warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt był realizowany w trzech strefach:

  • S1 Jasionka – położona w miejscowościach Jasionka i Tajęcina, Gm. Trzebownisko
  • S2 Rogoźnica- położona w miejscowości Rogoźnica, Gm. Głogów Małopolski,
  • S3 Politechnika – położona na terenach Politechniki Rzeszowskiej, Gm. Miasto Rzeszów .