30 czerwca 2010 r. podpisana została umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) – II etap", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: 01.07.2008 – 30.11.2015 roku.

Całkowita szacunkowa wartość projektu: 92 520 476,65 PLN

 • wydatki kwalifikowalne – 75 792 120,90 PLN,
 • dofinansowanie – 65 866 384,75 PLN.

Projekt ma na celu:

 • kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu o powierzchni ok. 48 ha, w ramach strefy S1-3, do której za pomocą nowo wybudowanej tzw.: magistrali wodno – kanalizacyjnej doprowadzono wodę z Rzeszowa oraz odprowadzane są ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków;
 • utworzenie 4 laboratoriów badawczo rozwojowych – trzech w ramach obiektu Laboratorium Badawczego Aeropolis – na terenie Politechniki Rzeszowskiej, (w tym Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa; Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce; Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych Odnawialnych Źródeł Energii) oraz jednego w ramach Laboratorium Biotechnologii Aeropolis – na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • Wybudowanie kompleksu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT w tym:
  • Budynku głównego Inkubatora Technologicznego o pow. ok. 5 300 m kw., do wynajęcia przeznaczonych jest 39 pokoi biurowych, 12 hal produkcyjno- usługowych o pow. 100, 200 i 300 m kw., sala konferencyjna na 200 osób oraz dwie sale spotkań na 18 i 20 osób;
  • Hali I o pow. ok. 4 400 m kw., w której do wynajęcia są trzy moduły produkcyjno-usługowe o pow. ok. 950, 1040 oraz 740 m kw., oraz pokoje biurowe od 35 do 47 m. kw. o łącznej powierzchni ok 1 570 m kw.;
  • Hali II o pow. ok. 2 600 m kw., która składa się z czterech modułów produkcyjno-usługowych od 600 do 740 m kw;
  • Budowa instalacji fotowoltaicznej nad miejscami postojowymi samochodów osobowych na parkingu kompleksu Inkubatora Technologicznego PPNT.

W Inkubatorze swoją działalność mogą lokować przede wszystkim nowo zakładane przedsiębiorstwa oraz te, które prowadzą swoją działalność w AEROPOLIS. Jest to także szansa na kontynuowanie działalności dla podmiotów wychodzących z Preinkubatora Akademickiego PPNT.

Wynajem pomieszczeń w budynku Inkubatora odbywa się na preferencyjnych warunkach. Od podstawowych stawek czynszowych przysługują następujące ulgi: 20% zniżki w 1 roku działalności, 15 % w drugim roku oraz 10% w trzecim roku.

phocathumblInkubator-bud-gwny-1-1
phocathumblInkubator-bud-gwny-2-1
phocathumblLab1-1
phocathumblLab2-1
phocathumblStrefa-S1-3a-1-1
phocathumblHala-nr-1-1-1
phocathumblHala-nr-2-1-1
phocathumblHala-nr-1-3-1
phocathumblStrefa-S1-3a-2-1
phocathumblHala-nr-2-2-1