„Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT” została zrealizowana jako kolejny projekt tworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego i stanowi kontynuację wcześniej realizowanych inwestycji:

 1. projektu: „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – Etap I”,

 2. projektu: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”.

Projekt „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – III etap” zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 do 31.12.2015.

Budżet projektu: 27 842 881,79 (całkowita wartość projektu):

 • wydatki kwalifikowane: 22 787 471,21 PLN, w tym wkład własny: 3 533 881,04 PLN,

 • dofinasowanie: 19 253 590,17 PLN.

Na zakończenie realizacji projektu całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła: 22 787 471,21 zł;

Umowa o dofinasowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości została podpisana 29.01.2015 r., do umowy zawarto dwa aneksy.

Cel realizacji projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa atrakcyjności gospodarczej województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności, poprzez wzmocnienie, rozwój i uzupełnienie regionalnego potencjału badawczego oraz infrastrukturalnego.

Cel ten został osiągnięty poprzez:

 • przygotowanie bazy materialnej i organizacyjnej – budowa obiektu Hali IV (IT 4) niezbędnej do świadczenia usług pomocniczych umożliwiających powstanie nowych przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwojowym w specyficznym i konkurencyjnym otoczeniu, a także rozwój już istniejących firm;
 • wzmocnienie i uzupełnienie zaplecza badawczego niezbędnego dla rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu o idee innowacyjności – dzięki utworzeniu laboratoriom dla Aeropolis (Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis), wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę umożliwiającą wykonywanie specjalistycznych usług badawczych na użytek przemysłu.
 • Projekt jest kierowany głównie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Aeropolis, a także do przedsiębiorstw terenu Podkarpacia i całej Polski oraz inwestorów zagranicznych. Przedsiębiorcy ci, będą mogli wynajmować na preferencyjnych warunkach pomieszczenia w Hali IV jak również korzystać z usług świadczonych przez utworzone laboratorium.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakres rzeczowy projektu „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – III etap” obejmował:

 1. budowę Hali nr IV wraz z placami, chodnikami, parkingiem o łącznej powierzchni użytkowej 3 910,30 m²;

 2. wyposażenie laboratorium dla Aeropolis w specjalistyczną aparaturę i meble laboratoryjne;

 3. zakup wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego i multimedialnego do części socjalno-biurowej.

Lokalizacja:

Gmina Trzebownisko, Powiat Rzeszowski, położone w kompleksie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, Strefa S1,
Adres: Jasionka 954 E, 
36-002 Jasionka.

phocathumblwiz2-1
phocathumblwiz1-1
phocathumblschemat-1


Zaprojektowany obiekt „Hala IV” (Inkubator Technologiczny – IT 4) składa się z dwu części, powiązanych funkcjonalnie:

 • jednokondygnacyjna część produkcyjno-badawcza,

 • trzykondygnacyjna część socjalno-biurowa z dwukondygnacyjnym łącznikiem.

Część produkcyjno-badawcza mieści 13 samodzielnych jednostek w tym 10 przeznaczonych jest do wynajęcia przez początkujące firmy, a w trzech należących Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis zainstalowano sprzęt laboratoryjny.

Część produkcyjno – badawcza składa się z:

 • 1 jednostki typu prototypownia i laboratorium badawczo – usługowe o łącznej powierzchni 187,85m2 oraz 2 jednostek produkcyjno-badawczych, o powierzchni 155,20 i 161,15 m2 wyposażonych w sprzęt laboratoryjny zarządzanych przez Centrum Obsługi PPN-T;

 • 1 jednostki produkcyjno-badawczej, o powierzchni 197,65m2 – przeznaczonej pod wynajem;

 • 4 jednostek produkcyjnych, o powierzchni ok.200m2 – przeznaczonych pod wynajem;

 • 5 jednostek produkcyjnych, o powierzchni ok.155 m2 – przeznaczonych pod wynajem.

Część socjalno-biurowa zawiera:

 • biura zarządzającego obiektem (3 pokoje biurowe o łącznej powierzchni ok. 90m2);

 • 20 pokoi biurowych o powierzchni ok. 26m2 – przeznaczonych pod wynajem;

 • „open space offices” o powierzchni 139,20 m2 – przeznaczonej do wynajęcia
  (5 stanowisk biurowych 1-osobowych; 4 stanowiska biurowe 2-osobowe;
  10-osobowa sala narad);

 • salę szkoleniową I na ok. 48 miejsc;

 • salę szkoleniową II na ok. 25 miejsc;

 • salę narad na ok.16-20 miejsc;

 • mini bufet na ok.16 miejsc;

 • szatnie dla pracowników zatrudnionych w obiekcie;

 • jadalnię posiłków na 40 miejsc.

Wyposażenie części socjalno – biurowej budynku IT 4 (Hali IV) i „open space offices”:

 • wyposażenie meblowe m.in.: szafy, regały, stoły, krzesła, biurka, kontenery na dokumenty;
 • wyposażenie komputerowe i multimedialne: m.in.: zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, kserokopiarki – urządzenie wielofunkcyjne, zestawy – rzutniki multimedialne.

Wyposażenie Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis:

 1. Drukarka do wydruku 3D (przestrzennego) będąca urządzeniem z obszaru technologii rapid prototyping (szybkie prototypowanie), polegającej na spieku laserem proszków poliamidowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i wyposażeniem środowiska jej pracy;

 2. Drukarka do wydruku 3D w technologii 3 SP. Zalety technologii 3SP: możliwość wykonywania modeli bezpośrednio do działań wyspecjalizowanych, gdzie liczy się dokładność, możliwość wykonywania modeli bezpośrednio dla odlewania próżniowego (Vacuum Casting), możliwość wykorzystania materiałów termo odpornych, niedewaluująca się technologia (patent z 2013 roku), możliwość wykonywania w pełni transparentnych materiałów jak imitujących wosk ABS oraz ABS/PC, PP i PC (branża elektromaszynowa);

 3. Komora klimatyczna ze światłem do testów zgodnie z IEC 61215 (pkt. 10.11 + 10. 12 + 10.13) oraz IEC 61646 (pkt. 10.11 + 10. 12 + 10.13), komora daje możliwość naświetlania próbek w zakresie światła widzialnego oraz UVA i UVB, co zgodne jest z wymaganiami Europejskich Norm dotyczących fotowoltaiki i materiałów budowlanych;

 4. Optyczny system pomiarowy, który znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie potrzebne są wysokiej jakości pomiary lub w sytuacji gdzie skrajnie trudne warunki pomiarowe uniemożliwiają dostatecznie szybką i precyzyjną digitalizację; w skład systemu wchodzi: głowica pomiarowa, oprogramowanie, stacjonarna jednostka sterująca, mobilna stacja robocza, dodatkowe akcesoria, wyposażenie stanowiska pracy;

 5. Spektrometr rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej z dyspersją energii, przeznaczony do wykonywania szybkich i nieniszczących analiz w terenie, używany może być jako analizator substancji niebezpiecznych zgodnie z RoHS/WEEE, do oznaczania składu stopów, zawartości metali ciężkich w glebie, analiz metali szlachetnych czy minerałów;

 6. Termowizyjny system pomiarowy (2 kamery termowizyjne) – kamery termowizyjne – dają możliwości bezdotykowego pomiaru temperatury w różnych punktach danego obiektu. Temperatura jest parametrem, który często zmienia się na długo przed wystąpieniem awarii. Możliwość badania obiektów z odległości, bez konieczności dobrego oświetlenia i widoczności (dym, mgła) sprawia, że kamery termowizyjne znajdują szerokie zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach przemysłu i nauki;

 7. Mikroskop metalograficzny/materiałowy wraz z kamerą mikroskopową, oprogramowaniem oraz drukarką i akcesoriami do przygotowania próbek;

 8. Ploter laserowy CO2 – maszyna/ urządzenie służące do bardzo precyzyjnego
  i szybkiego grawerowania lub cięcia materiałów (pleksa, drewno, laminaty, materiały tekstylne różnego rodzaju, plastiki, skóra, guma);

 9. Meble laboratoryjne i drobne wyposażenie (dygestorium, stoły laboratoryjne i wagowe, stanowisko do mycia, szafy laboratoryjne, wagi laboratoryjne, oczomyjka, myjka ultradźwiękowa).

Wyposażenie laboratoriom (aparatura) zakupione w ramach projektu „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – III etap” zawiera kalibracje
i rekalibrację, gwarancję i serwis gwarancyjny oraz pomoc techniczną w okresie trwałości projektu w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat – do 2020 roku, właściwe wyposażenie stanowiska roboczego.


Usługi jakie mogą być wykonywane przez Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis:

 1. pomiary współrzędnościowe bezdotykowe;

 2. digitalizacja 3D w procesie inżynierii odwrotnej;

 3. testy starzeniowe;

 4. badania metalograficzne;

 5. wykonanie nieniszczących analiz pierwiastkowych metodą XRF w kontroli zgodności produktów z dyrektywą RO Hs;

 6. usługi szybkiego prototypowania – wykonane prototypów w technologii SLS i 3SP;

 7. badania procesów technologicznych, testy za pomocą termowizji.


16 grudnia 2015 w Inkubatorze Technologicznym PPNT odbyła się konferencja na zakończenie projektu. Konferencję uświetniło wręczenie nagród Laureatom XVI edycji Konkursu Innowator Podkarpacia 2015 w trzech kategoriach: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo. Usługi Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis przedstawili m.in. eksperci związani ze środowiskiem nauki i biznesu. Prelekcję wygłosiła również Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pani Teresa Kubas- Hul. Na konferencję podsumowującą projekt „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT ” zostali zaproszeni m.in. Przedstawiciele Władz Województwa Podkarpackiego, Członkowie Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa i Przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Rzeszowski, Przedstawiciele Podkarpackich Uczelni Wyższych: Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, Eksperci związani ze środowiskiem nauki i biznesu, Przedsiębiorcy , Przedstawiciele środowiska akademickiego realizujący współpracę nauki z biznesem Parki Naukowo Technologiczne i Inkubatory z Polski Wschodniej, Uczestnicy i Laureaci XVI edycji Konkursu Innowator Podkarpacia 2015, a także wiele innych znakomitych osób – zainteresowanych współpracą z Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania Aeropolis.