Kontrakt z Węgrami na sprzedaż urządzeń do klubów fitness czy dostarczenie aplikacji wykorzystującej technologię VR, umowa z Niemcami na współpracę w procesie rekrutacji do pracy specjalistów – to przykłady zawarcia międzynarodowego partnerstwa przez podkarpackie firmy, które korzystają z bezpłatnej pomocy ośrodka Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Tylko w ostatnich dwóch latach, podczas spotkań brokerskich współorganizowanych przez ośrodek wzięło udział aż 300 przedsiębiorców z regionu.  
 
Sieć Enterprise Europe Network to obecnie największa europejska sieć instytucji wspierających rozwój technologiczny przedsiębiorstw. A jeden z jej ośrodków znajduje się w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Wspieramy małe, średnie i mikro przedsiębiorstwa w poszukiwaniu partnerów handlowych oraz rozwijaniu zagranicznych kontaktów, pomagamy im rozwijać nowe produkty, docierać do nowych rynków i przekazywać informację w ramach Unii Europejskiej – wyjaśnia Grzegorz Tabisz, kierownik Centrum Transferu Technologii i Innowacji oraz ośrodka Enterprise Europe Network w RARR S.A. – W ramach pracy ośrodka oferujemy firmom również doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, standardów i prawodawstwa. Wszystkie te usługi świadczone są bezpłatnie.
 
Z pomocy ośrodka Enterprise Europe Network w RARR S.A. korzystają przedsiębiorcy z całego Podkarpacia, m.in. działający w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS. W spotkaniach informacyjnych, jakie zorganizowano w ostatnich dwóch latach uczestniczyło ponad 500 firm. – Współpraca z ośrodkiem to dla nich szansa wyjścia na zagraniczny rynek – stwierdza Grzegorz Tabisz. – Nasza sieć organizuje m.in. rozmowy między przedsiębiorcami z różnych krajów europejskich podczas międzynarodowych targów. W ciągu dwóch lat w takich spotkaniach brokerskich wzięło udział około 300 naszych klientów. Dzięki kontaktom zdobytym za pośrednictwem naszego ośrodka Enterprise Europe Network,15 przedsiębiorców zawarło międzynarodowe umowy handlowe i technologiczne z partnerami zagranicznymi.
 
Inną formą wsparcia są opinie o innowacyjności, dotyczące produktów, usług lub technologii. W ostatnim czasie ośrodek działający w RARR S.A. przygotował je dla ponad 50 firm. 7 przedsiębiorstw zastrzegło swoje rozwiązania technologiczne w formie zgłoszenia patentowego i wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednym z naszych najbardziej zadowolonych klientów jest rzeszowskie przedsiębiorstwo, zajmujące się marketingiem. Firma trafiła do ośrodka sieci Enterprise Europe Network w RARR S.A. przy okazji corocznego konkursu Innowator Podkarpacia, w którym wyłaniane są najbardziej innowacyjne firmy w regionie. – Wtedy właśnie zdecydowała się skorzystać z naszego pośrednictwa, by uczestniczyć w dwóch giełdach kooperacyjnych- mówi Grzegorz Tabisz. - Dzięki kontaktom nawiązanym podczas giełdy Future Match, towarzyszącej targom CeBIT w Hanowerze, przedstawiciele firmy zostali zaproszeni do udziału w misji matchmakingowej dla branży ICT w Jokohamie w Japonii, gdzie zaprezentowała się wraz firmami teleinformatycznymi z całego świata.Ta sama firma skorzystała z naszego pośrednictwa, wyjeżdżając na największe europejskie targi gier komputerowych gamescom w Kolonii. Wzięła tam udział w giełdzie kooperacyjnej gamesmatch i nawiązała współpracę z firmą z Rosji. Ostatnio również miała okazję promować się podczas konferencji na Filipinach, organizowanej przez EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. To europejsko-japońskie centrum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej, w ścisłej kooperacji z siecią Enterprise Europe Network.
 
Z usług ośrodka EEN korzystają również firmy z Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS. Jedna z nich, świadcząca usługi w zakresie rekrutacji specjalistów dla firm, m.in. z branży informatycznej i inżynieryjnej, podczas targów CeBIT w Hanowerze nawiązała kontakty z przedsiębiorcą z Niemiec. Obecnie współpracuje z nim, pośrednicząc w zatrudnianiu pracowników o wysokich kwalifikacjach w dziedzinach przetwarzania informacji, systemów informatycznych, zarządzania zadaniami, multimediów, informatyki oraz teleinformatyki.
 
- Giełdy kooperacyjne to bardzo skuteczne narzędzie umożliwiające nawiązanie współpracy międzynarodowej, dlatego formuła bezpośrednich spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi i technologicznymi cieszy się dużym zainteresowaniem wśród firm korzystających z usług sieci Enterprise Europe Network – przyznaje Grzegorz Tabisz i dodaje: - Oprócz wydarzeń o światowym zasięgu jak Future Match czy gamesmatch, bierzemy udział również w imprezach o charakterze lokalnym. W 2017 roku współorganizowaliśmy giełdę kooperacyjną Inno Sport 2017 w Győr na Węgrzech. Pojechała na nią m.in. firma z Przeworska, zajmująca się produkcją profesjonalnego sprzętu do treningu, przeznaczonego do wyposażenia klubów fitness. Wróciła do Polski z umową na sprzedaż sprzętu do ćwiczeń.
 
Nie tylko spotkania brokerskie na targach umożliwiają zawarcie takich umów. Sieć prowadzi internetową bazę firm, która ułatwia znalezienie partnera handlowego lub technologicznego. – Młoda podkarpacka firma, zajmująca się obsługą medialną z wykorzystaniem technologii rzeczywistości wirtualnej, bardzo szybko znalazła w ten sposób kontrahenta – mówi Grzegorz Tabisz. – Przygotowaliśmy jej ofertę, która została umieszczona w bazie kooperacyjnej sieci Enterprise Europe Network. Profil spotkał się z zainteresowaniem firmy z Węgier, dla której przygotowano aplikację prezentującą portfolio sukien ślubnych z wykorzystaniem techniki VR. Dalej wspieramy tego klienta. Skorzystał m.in. z organizowanych przez nas szkoleń na temat możliwości wejścia na rynek niemiecki, ochrony własności przemysłowej w Polsce i zagranicą,a także podatku VAT w transakcjach międzynarodowych.