Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zdobyć nawet 10 mln zł bezzwrotnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W poniedziałek, 28 października, ruszył nabór projektów. Dofinansowanie przeznaczone jest dla firm, które chcą zainwestować, by wprowadzić na rynek nowe lub ulepszone  produkty lub usługi. – Warto o te pieniądze się starać, bo wiele wskazuje, że w tej perspektywie finansowej jest to ostatnie rozdanie dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., której eksperci pomagają firmom przygotować odpowiedni wniosek i projekt.
 
Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Pula  na ten cel wynosi 85 milionów złotych. 
 
Mikro i małe przedsiębiorstwo może zyskać nawet 70% dofinansowania projektu, natomiast średnie przedsiębiorstwo – do 60 %  (te udziały dotyczą tzw. wydatków kwalifikowanych). Wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie powinna wynosić co najmniej 300 tysięcy złotych. Natomiast górny pułap to 4 mln zł dla inwestycji wprowadzających nowy lub ulepszony produkt/usługę nie będących wynikiem prowadzonych prac B+R (prac badawczo-rozwojowe) oraz 10 mln zł dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi będącego wynikiem prowadzonych prac B+R. 
 
O takie dotacje może się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa podkarpackiego.
 
Dotacje bezpośrednie to jedna z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia unijnego dla przedsiębiorców dlatego konkurencja wśród starających się o dofinansowanie jest duża. Wielu przedsiębiorców wciąż ma jednak problem z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych do konkursu. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od lat działa na rzecz przedsiębiorców i wspiera ich w opracowaniu ww. dokumentacji. Dlatego prowadzimy szeroką akcję informacyjną i oferujemy atrakcyjne stawki na usługi naszych ekspertów, przygotowujących wnioski o dofinansowanie – mówi Mariusz Bednarz, prezes  Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, która od 26 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych m.in. dla firm. Z jej wsparcia w tym zakresie skorzystało około 450 klientów. RARR S.A. kompleksowo prowadzi Przedsiębiorców przez cały proces związany z pozyskaniem funduszy na rozwój ich firmy. 
 
Tym razem punktowane będą projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe (B+R), jak również zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, jak lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informacja i telekomunikacja ICT oraz jakość życia. Inne kryteria to m.in. potencjał rynkowy rezultatu projektu, stopień innowacyjności czy relacja przychodów do wartości projektu. 
 
– Pomagamy przedsiębiorcy od początku do końca – potwierdza Mariusz Bednarz. – Na pierwszym spotkaniu rozmawiamy o pomyśle, który firma chce zrealizować i analizujemy, czy spełnia on wymagania konkursowe. Kiedy jesteśmy przekonani, że ma szansę, przygotowujemy wszystkie dokumenty potrzebne do tego, by aplikować o dofinansowanie. Zajmujemy się także jego rozliczeniem.
 
Tak było również w przypadku firmy Bernacki Industrial Services, działającej w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS, która trzy lata temu uzyskała bezzwrotną dotację z tego samego programu. Przygotowując wniosek o dofinansowanie, skorzystaliśmy z usług profesjonalnej kadry Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt zdobył wymaganą liczbę punktów, a aplikacja o unijne fundusze zakończyła się sukcesem – mówi Nikodem Bernacki, współwłaściciel firmy, która zaczynała swoją działalność 12 lat temu w niewielkim biurze w Rzeszowie.
 
Z pomocą uzyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 1,2 mln zł firma zrealizowała projekt wart ponad 3 mln zł. Wybudowała halę produkcyjną z zapleczem administracyjno-biurowym w Tajęcinie, zakupiła dwie tokarki CNC, przeprowadziła certyfikację ISO AS 9100 oraz kupiła i wdrożyła system typu „condition monitoring”. Dzięki inwestycji, spółka Bernacki Industrial Services zajmująca się wytwarzaniem precyzyjnych komponentów z metalu dla przemysłu, mogła poszerzyć produkcję o detale z materiałów trudnych w obróbce. Obecnie posiada około 70 stałych odbiorców w całej Europie i stale się rozwija. 
 
To jedna z wielu firm, które skorzystały z możliwości, jakie dają dotacje z programu RPO WP dla sektora MŚP. Warto zatem skorzystać z pomocy ekspertów RARR S.A. i złożyć wniosek. Tym bardziej, że trwający od 28 października do 17 stycznia nabór najprawdopodobniej jest ostatnim, jaki w tej perspektywie finansowej został ogłoszony. 
 
xxx
 
RARR S.A. od 26 lat specjalizuje się w projektach dla przedsiębiorstw, w tym m.in.: badawczo-rozwojowych (B+R), inwestycyjnych, w sektorze termomodernizacji, branży wysokich technologii, związanych z udziałem w targach i misjach, wchodzenia na rynki zagraniczne, szkoleniowo-doradczych. Ścieżka pozyskania dotacji rozpoczyna się od analizy projektu i monitoringu dostępnych programów,  które pomogą przedsiębiorcy rozwinąć biznes. Eksperci przygotowują dokumentację aplikacyjną – sporządzają wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, takimi jak np.: biznesplany, studia wykonalności, opracowują trudne i złożone analizy, w tym finansowe. Po przyznaniu dotacji kompletują dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie. Potem wspierają przedsiębiorcę w przygotowaniu procedur zapytań ofertowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień przez beneficjentów programów, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pomagają w wyborze wykonawców lub dostawców. Ponieważ umiejętne rozliczenie każdego wniosku jest bardzo ważne, w ramach usługi RARR sporządza wnioski o płatności, dbając o terminową i skuteczną realizację wszystkich zadań.