Już niedługo będzie można też sięgnąć po fundusze z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, a wciąż jest jeszcze szansa zdobyć dofinansowanie na prace badawczo-rozwojowe w ramach starego budżetu unijnego. O tym, jakie wnioski wygrywają w konkursach i jak je przygotować powiedzą eksperci m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podczas konferencji Akademii Aeropolis Online: Dotacje na innowacje. 26 lutego br. zaprasza na nią przedsiębiorców Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis”.

 Na bezpłatnej konferencji pt. „Akademia Aeropolis Online: Dotacje na innowacje” zaprezentowane zostaną możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa w 2021 roku. Udział jest bezpłatny, wystarczy pobrać bilet ze strony internetowej: https://app.evenea.pl/event/dotacje-na-innowacje.

- To ostatni rok, w którym można jeszcze zdobyć dotacje na innowacje z bieżącego budżetu Unii Europejskiej i być może pierwszy, w którym ruszą konkursy dofinansowane z nowej perspektywy unijnego budżetu. Zaprosiliśmy zatem ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, by podczas spotkania odpowiedzieli na pytania podkarpackich przedsiębiorców, gdzie można jeszcze złożyć wniosek i jakie projekty mają szansę na dotacje. Sprawne napisanie takiego wniosku jest możliwe także z pomocą ekspertów Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Warto też wcześniej przygotować się do konkursów w nowym budżecie UE, związanych z pracami badawczo- rozwojowymi przedsiębiorców. Uczestnictwo w konferencji „Dotacje na innowacje” daje szansę na szybszy start w konkursach o dofinansowanie – mówi Mariusz Bednarz, prezes RARR S.A.

Jednym z prelegentów będzie Dorota Toczyska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które w ramach środków z Programu Inteligentny Rozwój oferuje przedsiębiorcom i jednostkom naukowym bezzwrotną dotację na innowacyjne pomysły.

- Podczas szkolenia w Akademii Aeropolis powiem, jak skutecznie aplikować m.in. do konkursu Szybka Ścieżka i BRIdge Alfa. Konkurs Szybka Ścieżka NCBR ogłosiło 15 lutego br., a nabór wniosków na projekty badawczo-rozwojowe potrwa od 22 marca do 4 maja br. O bezzwrotną dotację aplikować w nim mogą zarówno pojedynczy przedsiębiorcy, jak i konsorcja. W skład konsorcjum mogą wejść sami przedsiębiorcy lub też jednostka naukowa, bądź jednostki naukowe. To, co ważne – konsorcjum nie może składać się z więcej niż trzech podmiotów. Liderem musi być przedsiębiorca. Aplikować mogą przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność na terenie Polski. Wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia, to może być mikro, mała, średnia czy duża firma. Działalność gospodarcza można złożyć nawet na dzień przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Nie są dla nas ważne obroty, historia, ani wielkość zatrudnienia u przedsiębiorcy. Dlatego w tym konkursie często uczestniczą startupy. Dla osób, które nie mają założonej działalności gospodarczej, a mają innowacyjny pomysł, również znajdzie się oferta wsparcia w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o tzw. BRIdge Alfa podczas szkolenia także powiem – zapewnia Dorota Toczyska. – Co ważne, Szybka Ścieżka to konkurs horyzontalny, czyli bez określonego zakresu tematycznego. To oznacza, że każdy pomysł, bez względu na to, z jakiej jest dziedziny, czy gałęzi gospodarki może być dofinansowany.

Przedstawicielka NCBR zwróci uwagę, jakie błędy popełniane są we wnioskach o dofinansowanie, jak należy projekt podzielić na etapy, jakie badania uwzględnić, co można sfinansować z dotacji i jak ważne jest, by projekt miał potencjał rynkowy. – Warto podjąć ryzyko i o dotację się starać. Jest ona bezzwrotna i jeśli w trakcie realizacji projektu coś się nie powiedzie, można go zamknąć, rozwiązać umowę o dofinansowanie, a otrzymanych już funduszy nie trzeba zwracać – zachęca Dorota Toczyska. Każdy innowacyjny pomysł to wielka niewiadoma, a więc to ryzyko niepowodzenia w znacznej części pokrywa dotacja. Dofinansowanie sięga do 80% kosztów projektu. – Projekt nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku. Minimalna wartość projektu to 1 mln zł w przypadku, gdy wnioskuje pojedynczy przedsiębiorca z sektora MŚP i 2 mln zł, jeśli o dotację stara się duży przedsiębiorca lub konsorcjum. Górny pułap to 50 mln euro, czyli ok. 200 mln zł - wyjaśnia.

To ostatni konkurs finansowany ze starego budżetu unijnego, zasady dla funduszy z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 są jeszcze w konsultacji społecznej. - Nie wiemy, kiedy ruszą nowe konkursy. Będą one z wytycznymi z nowej perspektywy. To ostatnia szansa, by wystartować w konkursie opartym na starych zasadach – dodaje Dorota Toczyska.

Podczas konferencji przedsiębiorcy zdobędą również wiedzę o aktualnych i przyszłych konkursach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Luiza Sosnowska z Departamentu Komunikacji i Marketingu przedstawi obszary wsparcia dla przedsiębiorców w PARP. – Opowiem o ofercie programowej, dotyczącej Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; w tym: Go to Brand EXPO, Internacjonalizacja. Podczas konferencji Akademii Aeropolis omówię również zasady aplikowania do aktualnych bądź przyszłych konkursów – zapowiada Luiza Sosnowska.

Co przedsiębiorca może traktować jako prace badawczo-rozwojowe i jakie mają one znaczenie, przy pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej, w trakcie konferencji Akademii Aeropolis wyjaśni dr Maciej Chrzanowski z Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej, który na co dzień zajmuje się przygotowywaniem, pisaniem i kierowaniem zespołami opracowującymi opinie o innowacyjności dla przedsiębiorstw starających się o różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiego Funduszu Rozwoju. – Dzięki uczestnictwu w szkoleniu przedsiębiorcy będą wiedzieć, jak się przygotować na przyszłą perspektywę unijnego budżetu. Większość osób, które chciałyby wystartować po dotację związane z innowacyjnymi projektami, nie ma świadomości, że realizowane wcześniej w firmie prace miały już charakter badawczo-rozwojowy. Nie podsumowują ich, co sprawia, że startując w konkursie o dofinansowanie, nie dysponują raportem, który pokazywałby, że zakończyli już dany etap prac nad wprowadzaniem nowego rozwiązania na rynek. Okres między starą a nową perspektywą budżetu UE jest dobrym czasem, aby prowadzone w firmie prace bardziej sformalizować i być gotowym do udziału już w pierwszych konkursach, jakie zostaną ogłoszone. Z pierwszych zapowiedzi rządowych wynika, że nabory, które cieszyły się największą popularnością, a do takich należał np. organizowany przez NCBR konkurs Szybka Ścieżka, czy Badania na rynek prowadzony przez PARP, będą kontynuowane także w ramach nowego unijnego budżetu. Kto wcześniej się do nich przygotuje, będzie mógł szybciej złożyć wniosek o dofinansowanie. Praktyka pokazuje, że w pierwszych naborach zawsze jest mniej chętnych, a to oznacza mniejszą konkurencję i większe szanse na dofinansowanie – zauważa dr Maciej Chrzanowski.

Część szkolenia, którą poprowadzi dr Chrzanowski obejmie takie zagadnienia jak: definiowanie prac badawczo-rozwojowych; różnica między badaniami podstawowymi, badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi; sposoby ewidencji prac badawczo-rozwojowych; a także aspekty innowacyjne i mierzalność prac B+R.

Rejestracja: https://app.evenea.pl/event/dotacje-na-innowacje

Strona wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/252217579686473/

Agenda:

10.00 Przywitanie uczestników

10.05 RARR dla Przedsiębiorców, czyli pozyskamy dla Ciebie dotacje unijne

- Dawid Adamski - dyrektor Biura Marketingu i Sprzedaży, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

10.15 Wszystko, co powinieneś wiedzieć o pracach badawczo-rozwojowych, ich ewidencji i aspektów innowacyjnych projektów badawczych i inwestycyjnych w przypadku starania się o dotacje

- dr Maciej Chrzanowski - adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska

10.45 Bezzwrotna dotacja - jak to zrobić?

- Dorota Toczyska - ekspert wsparcia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

11.25 PARP, Twój partner w biznesie.

- Luiza Sosnowska - starszy specjalista, Departament Komunikacji i Marketingu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości