Ręczny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do badania składu pierwiastkowego w laboratorium i w terenie z modułem analitycznym do analiz pod kątem zawartości metali ciężkich w tworzywach, stopach, elementach elektronicznych itp. pod kątem zgodności z dyrektywą RoHS/WEEE (regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i ograniczeniu zużycia substancji niebezpiecznych w produktach).Jego zaletami są niewielkie rozmiary oraz waga przy zachowaniu dokładności pomiarów porównywalnej ze stacjonarnymi analizatorami laboratoryjnymi.

Badane próbki mogą mieć postać dowolną. Analizy urządzeniem mają charakter nieniszczący.
Spektrometr nie wymaga specjalnego przygotowywania materiału do analiz, jest wyposażony m.in. w: detektor SDD o rozdzielczości widmowej 139 eV, kamerę HD CMOS do lokalizacji punktu pomiarowego i dokumentacji próbki.


Zakres analizowanych pierwiastków:

  • Mg-U (Mg-Cl z płuczką helową),
  • czas analizy: 3-100 s,
  • zakres analizy: ppm - 99,99%,
  • krzywe kalibracyjne do analizy na zawartość metali ciężkich wymienionych w dyrektywie RoHS.

Prezentację i obróbkę danych umożliwia monitor dotykowy TFT LCD.Spektrometr jest wyposażony w oprogramowanie analityczne z funkcjami statystycznymi, funkcją raportowania i edycji krzywych kalibracyjnych oraz możliwość dodawania własnych wzorców. Urządzenie posiada również dwa wymienne akumulatory zapewniające do 8 godzin ciągłej prac, zasilacz sieciowy i zasilacz samochodowy, stojak do wykonywania analiz w warunkach laboratoryjnych, pokrywę z zabezpieczeniem antyradiacyjnym, gumową osłonę na czoło urządzenia chroniącą je przed zniszczeniem podczas analiz ostrych przedmiotów. Ponadto, dwanaście różnych konfiguracji filtrów i kolimatorów pozwala na optymalizację warunków pomiaru w zależności od aplikacji.