Za pomocą mikroskopu metalograficznego można przeprowadzać obserwacje zarówno na próbkach nietrawionych, jak i trawionych specjalnymi odczynnikami. Celem badań jest określenie czystości, jednorodności oraz wielkości ziarna przy jednoczesnym ujawnieniu wad mikrostruktury badanego materiału – np. mikropęknięcia. W przypadku próbek nietrawionych badania mikroskopowe pozwalają na określenie ilości i rozmieszczenia różnego rodzaju wtrąceń niemetalicznych, wykrycie mikropęknięć, drobnych pęcherzy gazowych, itp. Obserwacje próbek trawionych stosuje się w celu identyfikacji struktury metalu (rodzaj i ilość poszczególnych faz), kształtu i wielkość ziaren, grubości i jakości powłok metalicznych, itd.

Mikroskop wyposażony jest w obiektywy klasy Epi Plan Fluor (wykonane ze szkła fluorytowego) dedykowane do pracy w świetle odbitym w technikach Jasne/Ciemne Pole i kontraście Nomarskiego. Ponadto, posiada stabilny statyw, stolik mechaniczny preparatowy, układ oświetlenia, kamerę cyfrową, oprogramowanie do analizy obrazu, dodatkowo: komputer stacjonarny na odrębnym stanowisku, drukarka laserowa, stół antywibracyjny.

W skład stanowiska roboczego mikroskopu metalograficznego wchodzą również akcesoria do przygotowywania próbek do badania:

  • przecinarka metalograficzna ręczna;
  • automatyczna dwudyskowa polerka metalograficzna z głowicą z dociskiem indywidualnym i centralnym;
  • automatyczna praska do inkludowania z zasilaniem pneumatycznym.