Technologia 3SP - Scan, Spin and Selectively Photocure – polega na wytwarzaniu obiektów przy użyciu lasera utwardzającego żywice. Technologia 3SP wykorzystuje właściwości tworzyw sztucznych utwardzalnych światłem lasera - fotopolimeryzacje. Precyzyjny system utwardzania żywic pozwala dokładnie odtworzyć strukturę wewnętrzną oraz kształt wykonywanych modeli. Podstawową zaletą technologii 3SP jest bardzo wysoka dokładność wykonania modeli (grubość warstwy do 0,03 mm, a dokładność w osiach X,Y - 0,025 mm). Technologia ta sprawdza się zwłaszcza tam gdzie przede wszystkim liczy się dokładność. Materiały wykorzystywane w druku 3SP są wytrzymałe i posiadają możliwość symulowania wielu termoplastów. Żywice stosowane do druku 3SP posiadają również wytrzymałość termiczną, mogą symulować wosk i być używane w metodzie materiału traconego, symulują również popularne materiały termoplastyczne takie jak ABS, PC, PE, PP i wiele innych. Rewolucyjna technologia druku 3D - 3SP pozwala znaczenie przyśpieszyć proces wykonywania modeli w stosunku do technologii SLA. Drukarki drukujące w technologii 3SP dedykowane są dla takich odbiorców jak jubilerzy, dentyści, ale także przemysł, lotnictwo i medycyna.

Wielkoformatowa drukarka w technologii 3SP będąca na wyposażeniu laboratorium badawczego dla Aeropolis, pozwala na produkcję wyjątkowo dużych modeli 3D i dokładność detali, przy wysokiej prędkości budowania bez utraty jakości powierzchni. Posiada komorę 457 x 457 x 457mm oraz specjalne oprogramowanie dające możliwość profesjonalnego ustawienia modeli na stole roboczym jak i generacji specjalnych struktur podporowych. Dzięki technologii 3SP jakość powierzchni na wydrukowanych modelach nie wykazuje schodkowych powierzchni typowych dla technologii przyrostowych. Najistotniejszą zaletą druku 3SP jest bardzo duża dokładność wykonania modeli - grubość warstwy dochodzi do 0,03 mm, a dokładność w osiach X,Y- 0,025 mm.

Zalety:

 • minimalne odpady materiałowe;
 • pojedynczy materiał jest stosowany zarówno do budowy modelu i struktur podporowych;
 • system posiada autonomiczny komputer, umożliwiający szybką pracę bez konieczność synchronizacji z innymi dodatkowymi programami;
 • multimateriałowość - urządzenie pracuje na siedmiu rodzajach żywic;
 • urządzenie plug-and-play z wbudowanym ekranem dotykowym;
 • bardzo niewiele ruchomych części w maszynie – ułatwienie dla użytkownika;
 • layerless - technologia bez schodów.

Podstawowe parametry techniczne drukarki 3D w technologii 3SP:

 • urządzenie drukujące przy wykorzystaniu technologii 3SP;
 • minimalne wymiary komory roboczej: 457 x 457 x 457 [mm];
 • min prędkość wydruku na całym stole roboczym: 8 mm/h;
 • min prędkość skanowania: 64000 mm/sek.;
 • materiał budulcowy stosowany również jako materiał podporowy podczas procesu drukowania;
 • materiały budulcowe: co najmniej 7 różnych żywic w tym protetyczna; urządzenie wyposażone w oprogramowanie do generowania struktur podporowych.