Termowizyjny system pomiarowy znajduje zastosowanie w różnego rodzaju badaniach, testach oraz jako sprawdzian procesów technologicznych. Dodatkową zaletą stosowania kamer termowizyjnych w przemyśle elektronicznym jest opcja wykonywania pomiarów z pominięciem jakiegokolwiek wpływu na badany obiekt oraz możliwość wykonania pełnej dokumentacji (w formie zdjęć i plików video), a co za tym idzie – kompletnej analizy rozkładu temperatur. Z technologii termowizji korzystają również odnawialne źródła energii, np. do pomiaru generatorów w gondolach wiatraków czy pomiarów ogniw fotowoltaicznych, dzięki czemu można zapobiegać ich uszkodzeniu.

Bezdotykowe pomiary temperatury z wykorzystaniem kamer termowizyjnych stanowią bardzo efektywną metodę monitorowania i kontroli wielu procesów produkcyjnych.

Kamery sprawdzają się też w procesie termoformowania (na wtryskarkach, maszynach pakujących). Tu, kontrola temperatury pomaga zapewnić stałą jakość produktu, pozwala na uniknięcie np. lokalnych pęknięć i niekontrolowanego spalania elementów (spowodowanego zbyt wysoką temperaturą).

Badania termowizyjne to najlepsza metoda okresowej kontroli sieci elektrycznej i elektroenergetycznej, szybka i precyzyjna informacja o uszkodzeniach i wadach. Badania termowizyjne umożliwiają szybkie reagowanie i niedopuszczenie do powstawania poważnej awarii.

Przy określaniu temperatury obudowy komór spalania silników lotniczych, przekładni – ważne jest wczesne wykrycie pęknięć osłon. W takim przypadku, podczas badania na termogramie widoczny będzie wzrost temperatury oznaczający wyciek, przepalenie lub przegrzanie.

Kamery termowizyjne znajdują szerokie zastosowanie w procesie sterylizacji opakowań medycznych, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa przechowywanych produktów (szczepionek lub leków).