Warsztaty regionalne z zakresu zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI)

W dniu 27 czerwca 2019 r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się spotkanie pn. „Warsztaty regionalne z zakresu zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI)” organizowane w ramach projektu „PPI2Innovate - Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania w Europie Środkowej". Było to już ostatnie spotkanie zorganizowane w ramach projektu, skierowane do przedstawicieli podmiotów publicznych odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi zamówień publicznych jako narzędzi wspierania innowacji.

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu założeń projektu, zaprezentowane zostały rezultaty projektu osiągnięte w trakcie jego realizacji:

 • Narzędzia SMART PPI2Innovate dostosowane do krajowych ram prawnych (sektor zdrowia, sektor energii, sektor ICT),
 • Plan działania Centrum Kompetencji PPI, które utworzone zostanie w 6 krajach partnerskich Europy Środkowej, w tym w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • 4 Programy Pilotażowe PPI weryfikujące przydatność narzędzi SMART PPI2Innovate:
  • PILOTAŻ 1 – Lublin, PL (energia), innowacyjne oświetlenie mini-amfiteatru w Parku im. Jana Pawła II.
  • PILOTAŻ 2 – Powiat Smogy, HU, (ochrona zdrowia), Szpital Edukacyjny Kaposi Mór w powiecie Smogy: innowacyjne, inteligentne urządzenia medyczne oraz oprogramowanie do monitorowania i leczenia pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia.
  • PILOTAŻ 3 – Region Piemont, IT (energia), inteligentne rozwiązania energetyczne dla budynków i szklarni ze zrównoważoną instalacją ko generacyjną w Eksperymentalnym Ogrodzie Botanicznym REA.
  • PILOTAŻ 4 – Ministerstwo Administracji Publicznej Słowenii, SI (ICT), innowacyjne rozwiązanie ICT umożliwiające analizę semantyczną.

Zaproszeni goście podzielili się swoim doświadczeniem nabytym w trakcie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na pozyskanie innowacyjnych produktów i usług (PPI), zaprezentowane zostały również najważniejsze wnioski wyciągnięte z projektów pilotażowych wdrażanych przez partnerów projektu. Praktyczna wiedza nabyta w trakcie spotkania pozwoli na świadome przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych oraz wyeliminowanie ryzyka nabycia przedmiotu nie spełniającego oczekiwań Zamawiającego. Zapraszamy do zapoznania się z efektami realizacji projektu dostępnymi na stronie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html

IMG20190627094019