Celem konferencji jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań i zastosowania technologii informatycznej w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu. Podczas konferencji dowiesz się jakie możliwości dają systemy informatyczne. Zostaną także zaprezentowanie konkretne rozwiązania zaimplementowane przez polskie przedsiębiorstwa.

Program konferencji przewiduje urozmaicone formy zajęć (wykłady, warsztaty, panel dyskusyjny), realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Konferencja ta będzie stanowiła ciekawe forum wymiany wiedzy i doświadczeń praktyków działających w obszarze controllingu i rachunkowości zarządczej.

Controlling determinuje podejmowanie decyzji zarządczych, dlatego wydarzenie to w szczególności skierowane jest do: właścicieli przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, dyrektorów i kierowników finansowych oraz aktualnych i przyszłych controllerów finansowych.


Ta konferencja jest właśnie dla Ciebie jeśli:


- Stykasz się na co dzień z problematyką opłacalności projektów inwestycyjnych, rachunkowości zarządczej i controllingu.
- Pragniesz rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku .
- Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i zyskać nowe umiejętności w obszarze contorllingu i rachunkowości zarządczej.

Agenda wydarzenia:

I dzień

8:30 - Rozpoczęcie; wystąpienia pracowników RARR S.A.

Przywitanie
Prezentacja usług komercyjnych RARR S.A.

8:50 - 10:35 - Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy (wprowadzenie do
rachunkowości, rachunek kosztów i obszary jego wykorzystania, instrumenty
decyzyjne oparte na informacjach pochodzących z rachunku kosztów zmiennych)

10:35 - 10:50 - Przerwa

10:50 - 12:35 - Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy (centra odpowiedzialności
w controllingu przedsiębiorstwa, sprawozdawczość zarządcza, budżetowanie
operacyjne i kapitałowe, zrównoważona karta wyników, zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu ekonomicznej wartości dodanej - EVA)

12:35 - 13:05 - Przerwa

13:05 - 13:35 - Wykorzystanie praktyczne arkusza Excel dla potrzeb analizy opłacalności
projektów inwestycyjnych i rachunkowości zarządczej

13:35 - zakończenie I dnia
13:35 - Prezentacja Laboratorium PPNT

II dzień

8:30 - Rozpoczęcie II dnia; wystąpienia pracowników RARR S.A.

Przywitanie
Prezentacja usług komercyjnych RARR S.A.

8:50 - 10:35 - Controlling i rachunkowość zarządcza w praktyce (wykorzystanie
Skonsolidowanej Karty Wyników)

10:35 - 10:50 - Przerwa

10:50 - 11:50 - Metoda Earned Value w zarządzaniu projektami

11:50 - 12:20 - Systemy Informatyczne jako narzędzia analityczne dla przedsiębiorstw

12:20 - 12:50 - Systemy Informatyczne jako narzędzia rachunkowości zarządczej

12:50 - 13:20 - Przerwa

13:20 - 14:05 - Panel dyskusyjny

14:05 - zakończenie II dnia

14:05 - Prezentacja Laboratorium PPN-T

Obraz może zawierać: tekst