Warsztaty design thinking

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS w Jasionce,
Sala konferencyjna  – budynek IT  1
9 grudnia 2019

Czas trwania warsztatów 6 godzin

Design thinking to metodyka, która pomaga w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów. Służy często do tworzenia nowych – innowacyjnych produktów czy usług. Świetnie sprawdza się wszędzie tam gdzie wyzwanie dotyczy wielu różnych odbiorców i jest na tyle skomplikowane, że trudno zdefiniować właściwy problem. Dzięki wykorzystaniu procesu design thinking, sile interdyscyplinarnych zespołów i wsparcia odpowiednimi narzędziami, firmy na całym świecie szukają dziś rozwiązań skoncentrowanych na użytkownikach końcowych (human cantered). To także metoda, której stosowanie w organizacji wpływa na zmiany w kulturze organizacji. Podejście design thinking modyfikuje sposób patrzenia na wyzwania i poprawia jakość rezultatów prac ekspertów.

Podczas warsztatów uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym, przejdą proces design thinking w oparciu o wybrane wyzwanie. W ten sposób, przez doświadczenie, będą mogli odczuć potencjał jaki drzemie w design thinking, w kontekście swojej działalności biznesowej.

Agenda:

09:00-09:15 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:15-09:30 SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI – PREZENTACJA PROJEKTU

09:30-10:00 ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW: Wprowadzenie do metodyki design thinking. Rola design thinking w organizacji. Wykład i case study.

10:00-10:15 WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA. Podział uczestników na zespoły projektowe. Krótkie ćwiczenia integrujące zespoły.

10:15-10:45 I ETAP PROCESU DT - ZROZUMIENIE. Wprowadzenie, prezentacja briefu, praca
w zespołach, dyskusja moderowana w grupie na temat interesariuszy projektu.

10:45-11:30 II ETAP PROCESU DT – EMPATIA. Wprowadzenie. Przygotowanie do empatyzacji, przeprowadzenie przez uczestników wywiadów w grupie i ich analiza.

11:30-12:00 III ETAP PROCESU DT – DEFINIOWANIE. Opracowanie profilu użytkownika
i zdefiniowanie głównych potrzeb.

12:00-12:45 LUNCH

12:45-13:45 IV ETAP PROCESU DT – IDEACJA. Rozgrzewka – seria ćwiczeń kreatywnych. Burza mózgów – generowanie pomysłów rozwiązań. Wykorzystanie "Creative Clues" do wizualizacji
i wspomagania burzy mózgów. Opracowanie koncepcji rozwiązania.

13:45-14:30 V ETAP PROCESU DT – PROTOTYPOWANIE: Wprowadzenie. Prototypowanie 2D lub 3D.

14:30-15:00 VI ETAP PROCESU DT – TESTOWANIE: Prezentacja prototypów na forum i zebranie informacji zwrotnej.

15:00-15:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE warsztatu

 

Prowadząca - Patrycja Radek

Patrycja jest absolwentką stypendium TOP500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Od 6 lat prowadzi projekty, warsztaty szkoleniowe i zajęcia ze studentami z wykorzystaniem metodyki Design Thinking.

Ma 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem rozwoju biznesu usług eksperckich i badawczo-rozwojowych, budowania polityki sprzedaży usług badawczych. Na co dzień związana
z Uniwersytetem SWPS jako brokerka innowacji. Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obszar zainteresowań badawczych, to przywództwo w zespołach B+R. Absolwentka
2 fakultetów Politechniki Wrocławskiej (Wydział Chemiczny i Wydział Informatyki i Zarządzania).

Mama Niny Michaliny. Interesuje ją street art. Działa jako mentorka na rzecz rozwoju kobiet
w obszarach STEM. Jest Szefową rady programowej fundacji BalansPL, która działa na rzecz równowagi płci w debacie publicznej.