Wczoraj w Kieleckim Parku Technologicznym odbyło się pierwsze spotkanie partnerów kosztowych projektu „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Wschodnia.

W spotkaniu wzięła udział kadra realizująca projekt z ramienia Kieleckiego Parku Technologicznego, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Inkubatora Technologicznego Sp. z o.o. ze Stalowej Woli oraz Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Spotkanie miało na celu wypracowanie standardów komunikacji, współpracy oraz podział zadań i obowiązków w ramach projektu.

Niemal 8 mln zł unijnego dofinasowania na pilotażowy projekt, wspierający działalność młodych przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego w ramach tzw. startupów, otrzymał Kielecki Park Technologiczny. To pozwoli na pomoc dla 70. pomysłów biznesowych.