5 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje spotkanie, które odbędzie się w Inkubatorze Technologicznym Aeropolis pn. „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Będzie to wydarzenie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”.

Więcej info: http://bit.ly/2TnE6tM

Brak dostępnego opisu zdjęcia.