WPROWADŹ SWÓJ PRODUKT NA RYNEK ZAGRANICZNY

Nabór wniosków o dofinansowanie do działania 1.2
Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
800 000 zł

WKŁAD WŁASNY
minimum 15%

DO KOGO?
MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.
Posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

NA CO?
✔️ usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
✔️ usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
✔️ udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
✔️ nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

RUNDA I – od 07.04.2020 r. do 04.05.2020 r.
RUNDA II - od 04.08.2020 r. do 07.09.2020 r.

ZADZWOŃ! ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY EKSPERTÓW RARR S.A.

TEL. 17 867 62 05 lub 17 867 62 54

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Obraz może zawierać: tekst

Brak dostępnego opisu zdjęcia.