zd.jpg

Źródło: Adobe Stock

 

Współtworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) z wykorzystaniem narzędzi dla MŚP i instytucji publicznych

Czy wiedziałeś o tym, że do 2060 r. co trzeci Europejczyk będzie miał powyżej 65 lat? To sprawia, że srebrna gospodarka (ukierunkowana na osoby starsze) staje się jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Wiele rozwiązań dla osób starszych opiera się na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, co stanowi nie lada wyzwanie dla ich odbiorców. W związku z tym rośnie potrzeba zaangażowania właśnie tych osób do współtworzenia produktów dla nich skierowanych. Oznacza to, że odbiorcy końcowi mogą mieć wpływ na ostateczne funkcje produktu, jego kształt i pozostałe cechy.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz 10 pozostałych partnerów projektu podjęła wyzwanie z perspektywy służby zdrowia. Technologie informacyjno-komunikacyjne postrzegamy jako przydatne narzędzie w celu usprawnienia opieki domowej osób starszych, które  przyczyni się do poprawy warunków życia osób korzystającym z domowej opieki zdrowotnej, a także ich opiekunów.

 

Zaangażowanie osób starszych

Projekt HoCare2.0 wspiera dostarczanie i wdrażanie wysoce innowacyjnych rozwiązań w zakresie domowej opieki zdrowotnej oraz społecznej poprzez proces współtworzenia. Współtworzenie jest procesem wspólnego rozwoju, który zapewnia doskonałe wyniki, znacznie wykraczające poza zakres tego, co jedna organizacja lub osoba mogłaby zrobić sama. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podjęła współpracę z przedstawicielami tzw. poczwórnej helisy: MŚP, organizacjami badawczymi, dostawcami usług zdrowotnych lub społecznych, osobami starszymi oraz członkami ich rodzin. Wszystkie te grupy współpracują ze sobą przy tworzeniu nowych innowacyjnych usług zdrowotnych i publicznych oraz produktów.

 

Narzędzia

W celu wsparcia procesu współtworzenia, partnerzy projektu opracowali dwa narzędzia - Narzędzie dla sektora publicznego na rzecz współtworzenia publicznych usług opieki zdrowotnej i społecznej; Narzędzie dla MŚP na rzecz współtworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej (zdrowotnej i społecznej). „Każde Narzędzie zawiera wskazówki dotyczące zastosowania procesu współtworzenia, definiowania potrzeb klienta, wprowadzenia do współpracy z przedstawicielami poczwórnej helisy lub oceny ich opinii, aby uzyskać właściwy wynik”, mówi Csaba Bende, jeden ze współautorów Narzędzi oraz Lider projektu HoCare2.0.

 

Każde Narzędzie składa się z czterech części:

  • Część pierwsza ma zwiększyć świadomość na temat procesu współtworzenia, przedstawić jego wady i zalety oraz jego zastosowanie.
  • Część druga skupia uwagę czytelnika na możliwościach współtworzenia w sektorze opieki zdrowotnej i przybliża mu kwestię opieki domowej.
  • Część trzecia przedstawia czytelnikowi sposoby generowania informacji zwrotnych od seniorów w różnych fazach procesu rozwoju.
  • Część czwarta opisuje szczegółowo najlepsze praktyki. Narzędzie kończy się tzw. listą kontrolną działań do realizacji.

Narzędzia zostały przetłumaczone na 7 języków: angielski, niemiecki, węgierski, włoski, polski, słoweński i czeski. Narzędzia dostępne są do pobrania bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem przewagi konkurencyjnej, zwiększeniem udziału w rynku i opracowaniem zupełnie nowego rozwiązania, które obecnie nie występuje na rynku.

 

O projekcie HoCare2.0

Projekt HoCare2.0 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt jest realizowany przez 11 partnerów w 6 różnych krajów Europy Środkowej:  w Czechach, Niemczech, Włoszech, na Słowenii, Węgrzech oraz w Polsce. Dzięki współfinansowaniu program Interreg CENTRAL EUROPE wspiera różne instytucje, począwszy od administracji publicznej i usługodawców, po organizacje otoczenia biznesu celem podniesienia poziomu innowacji w Europie Środkowej. 

Misją projektu jest zapewnienie opieki domowej dopasowanej do potrzeb odbiorcy w procesie współtworzenia. Oznacza to zaangażowanie MŚP, instytucji publicznych, instytucji badawczych oraz obywateli w rozwój nowych innowacyjnych usług i produktów w zakresie domowej opieki (zdrowotnej i społecznej).

Więcej informacji o projekcie HoCare2.0

https://www.interreg-central.eu/HoCare2.0

 

 

Dane kontaktowe

Agnieszka Kojder-Walaszek tel. 017 86 76 244

akojder@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Kielanowska tel. 017 86 76 290

kielanowska@rarr.rzeszow.pl

Piliki do pobrania

pdf

HoCare2.0_Narzędze dla sektora publicznego

Rozmiar : 2.64 mb
Dodanie : 2020-07-16
Modyfikacja : 2020-07-16

pdf

HoCare2.0_Narzędzie dla MŚP

Rozmiar : 2.03 mb
Dodanie : 2020-07-16
Modyfikacja : 2020-07-16