26 czerwca br. Rada Nadzorcza Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powołała Panią Jolantę Wiśniowską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
Wiceprezes Pani Jolanta Wiśniowska jest pracownikiem RARR S.A. od 1996 roku. Dotychczas zajmowała w Spółce stanowisko Dyrektora Działu Wspierania Przedsiębiorczości oraz pełniła funkcję prokurenta. Swoją nową funkcję sprawuje od 1 lipca br.

Pani Jolancie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Obraz może zawierać: noc, niebo i na zewnątrz