Współpraca pomiędzy Ośrodkami Innowacji nie musi bazować wyłącznie na projektach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 
Wiele ciekawych inicjatyw to przedsięwzięcia bez oficjalnych umów o współpracy.
 
O tym rozmawialiśmy podczas webinarium realizowanym na zlecenie
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
.
Dziękujemy
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
,
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
, AEROPOLIS Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny,
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
za podzielenie się doświadczeniami.