Od 2018 roku każdy przedsiębiorca płacący podatek dochodowy w Polsce może wygenerować oszczędności podatkowe poprzez dwukrotne odliczenie od podstawy opodatkowania 100% wydatków na B&R, a w rezultacie pomniejszenie podatku dochodowego o 19 %. Kluczem jest sprawna identyfikacja działań dotyczących rozwoju czy to produktów czy sposobu ich powstawania, procesów, które zachodzą praktycznie w każdej firmie produkcyjnej, która dąży do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku. 

W ramach wydarzenia dowiecie się: 

- co to jest ulga B&R

- jakie koszty można zakwalifikować

- studium przypadku dla firm produkcyjnych - oszacowanie kosztów i powstałej oszczędności

- proces identyfikacji i współpracy (np.w kontekście Urzędu Skarbowego)

- zalety rozwiązania jakim jest ulga

 

CHcesz dowiedzieć się więcej? 

Zapraszamy na Akademia Aeropolis ONLINE: Czym jest ulga B&R i dlaczego warto ją zastosować w firmach produkcyjnych?

Bezpłatna rejestracja