Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie: 3.2.1: Badania na rynek – konkurs ogólny

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

1. Wydatki inwestycyjne:

• nabycie lub leasing nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (łączna wartość tych kosztów może wynieść do 10 % kosztów kwalifikowalnych)

• nabycie, wytworzenie lub leasing środków trwałych;

• nabycie robót i materiałów budowlanych;

• nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

2. Eksperymentalne prace rozwojowe

3. Usługi doradcze

W Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.jesteśmy ekspertami od pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Przeprowadzimy Państwa kompleksowo przez cały proces związany z pozyskiwaniem środków. Doradzimy skąd pozyskać fundusze, znajdziemy program dopasowany do Państwa potrzeb, przygotujemy, a następnie rozliczmy wniosek.

Zapraszamy do kontaktu:

17 86 76 205