Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego - w imieniu Organizatora IPG Photonics - zaprasza na Podkarpackie Seminarium Technologii Laserowych pn. „Zastosowanie laserów włóknowych w procesach spawania, czyszczenia i mikroobróbki”.

Spotkanie w formule online odbędzie się w dniu 15.04.2021 roku i poświęcone będzie technologiom laserów włóknowych i ich zastosowaniu w procesach przemysłowych. W pierwszej części seminarium przedstawione zostaną informacje na temat budowy laserów włóknowych oraz zalety techniczne i ekonomiczne ich zastosowania w procesach obróbki metali, natomiast druga część dotyczyć będzie procesów laserowych w obszarze spawania i czyszczenia laserowego oraz mikroobróbki powierzchniowej materiałów. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną także przykłady zastosowań procesów spawania i czyszczenia laserowego w aplikacjach przemysłowych wraz z przykładami systemów laserów.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są tylko za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego pod linkiem: https://fiberlaserdays.pl/formularz-zgloszeniowy/

W razie szczegółowych pytań proszę o kontakt z Panem Bartłomiejem Ścibiszem pod numerem telefonu 668 099 571.

Firma IPG Photonics jest liderem i wiodącym dostawcą laserów włóknowych wysokiej mocy oraz systemów laserowych.

Więcej informacji o Organizatorze dostępnych pod linkiem: https://fiberlaserdays.pl/o-nas/

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „PODKARPACKIE SEMINATRIUM TECHNOLOGII LASEROWYCH Zastosowanie laserów włóknowych w procesach spawania, czyszczenia mikroobróbki. 15.04.2021 Zarejestruj się”