Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner międzynarodowego projektu HoCare2.0 serdecznie zaprasza do udziału w pierwszym ROADSHOW Go, które odbędzie się w formie online, w dniu 8 lipca 2021 r.

Nasze wydarzenie skierowane jest do firm w szczególności do MŚP, instytucji naukowo-badawczych, instytucji publicznych oraz osób zainteresowanych tematyką tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

ROADSHOW Go HoCare2.0 ma na celu przedstawienie procesu współtworzenia jako nowej metody zarządzania innowacjami oraz korzyści płynących z jego zastosowania. Pokażemy również przykłady dobrych praktyk, powstałych dzięki metodzie współtworzenia, a dedykowanych różnym grupom docelowym.

W trakcie ROADSHOW zaprezentujemy 2 aplikacje dedykowane seniorom, które powstają w ramach projektu HoCare2.0 w celu podniesienia jakości życia tej konkretnej grupy odbiorców.

Informacja o projekcie: Projekt HoCare2.0 to wspólna inicjatywa 11 różnych podmiotów z 6 krajów europejskich, mająca na celu m.in. szerzenie i propagowanie wiedzy na temat procesu współtworzenia. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu jest odpowiedzialna za promowanie współtworzenia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia.

Głównym założeniem współtworzenia jest włączenie użytkowników końcowych w proces rozwoju produktu. Dzięki temu produkt niejako jest tworzony i testowany właśnie przez potencjalnych odbiorców końcowych, którzy mają wpływ na ostateczne funkcje produktu, jego kształt i pozostałe cechy.

W ramach projektu HoCare2.0 zaangażowaliśmy do współpracy przedstawicieli tzw. poczwórnej helisy (MŚP, instytucje naukowo-badawcze, instytucje publiczne oraz seniorów i członków ich rodzin). To właśnie dzięki tym osobom mamy zapewnioną informację zwrotną, która jest niezwykle cenna przy tworzeniu naszych innowacyjnych rozwiązań z dziedziny opieki domowej (zdrowotnej i społecznej), których odbiorcami są seniorzy. Okazuje się, iż wiele rozwiązań dostępnych na rynku dla osób starszych opiera się na technologiach cyfrowych, co stanowi wielkie wyzwanie dla ich odbiorców. W naszym projekcie HoCare2.0 pragniemy zwiększyć akceptację nowoczesnych rozwiązań cyfrowych przez osoby starsze, dlatego też zapraszamy właśnie te osoby, by to one w głównej mierze współtworzyły produkty przeznaczone dla nich samych; produkty które podniosą poziom ich życia oraz ułatwią im funkcjonowanie w społeczeństwie.

Kluczowe w całym procesie jest zachęcenie firm do zrozumienia i wykorzystywania metod współtworzenia przy tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. Główną korzyścią dla firm, które zaczną stosować współtworzenie jest wzrost akceptacji nowych produktów przez ich użytkowników, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez te firmy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego on-line:

https://forms.office.com/r/gmBzqZSGM4

Program wydarzenia