W dniu 8 lipca 2021 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przeprowadziła pierwszy ROADSHOW Go HoCare2.0, który odbył się w formule online w ramach międzynarodowego projektu HoCare2.

obraz

ROADSHOW Go HoCare2.0 miał na celu przedstawienie procesu współtworzenia jako nowej metody zarządzania innowacjami oraz korzyści płynących z jego zastosowania.

Pani Katarzyna Rull Quesada, ekspert w dziedzinie współtworzenia, w trakcie prelekcji przedstawiła główne cele i założenia oraz korzyści płynące z zastosowania procesu współtworzenia dla przedstawicieli sektora MŚP, publicznych usługodawców, środowiska akademickiego oraz odbiorców końcowych. Podkreśliła interdyscyplinarność pojęcia, korzyści i trudności wynikające z procesu ko-kreacji, jak również powody stosowania tego rodzaju projektowania produktów i usług. Zaprezentowane zostały polskie i zagraniczne przykłady dobrych praktyk w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej powstałe dzięki metodzie współtworzenia, a także innowacyjne rozwiązania – aplikacje dedykowane seniorom, które powstają w ramach projektu HoCare2.0.

Jedną z nich jest aplikacja Life Lines (Linie życia) - mobilny album rodzinny z możliwością wygenerowania drzewa genealogicznego.

Dla Pani Eweliny Mudryk, pomysłodawczyni aplikacji Life Lines, na co dzień również założycielki firmy Simply Wool, inspiracją do stworzenia tej aplikacji była chęć pomocy seniorom w ich codziennym życiu: Chciałabym pomóc seniorom zapamiętać emocje, jakich doświadczają przez całe swoje życie…”.

Dzięki spotkaniom grup fokusowych m.in. z udziałem seniorów oraz przedstawicieli poczwórnej helisy organizowanym w ramach projektu, Pani Ewelina uzyskała cenne informacje zwrotne, które wykorzystała w procesie tworzenia aplikacji mobilnej. Aplikacja dla seniorów będzie dostępna już w ciągu najbliższych miesięcy.

 

Logotyp-A-Kojder

 

Informacja o projekcie: Projekt HoCare2.0  to wspólna inicjatywa 11 różnych podmiotów z 6 krajów europejskich, mająca na celu m.in. szerzenie i propagowanie wiedzy na temat procesu współtworzenia. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu jest odpowiedzialna za promowanie współtworzenia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia.

Głównym założeniem współtworzenia jest włączenie użytkowników końcowych w proces rozwoju produktu. Dzięki temu produkt niejako jest tworzony i testowany właśnie przez potencjalnych odbiorców końcowych, którzy mają wpływ na ostateczne funkcje produktu, jego kształt i pozostałe cechy.

W ramach projektu HoCare2.0 do współpracy zaproszeni zostali przedstawiciele tzw. poczwórnej helisy czyli MŚP, instytucje naukowo-badawcze, instytucje publiczne oraz seniorzy i członkowie ich rodzin. To właśnie zaangażowanie tych osób generuje informację zwrotną która jest niezwykle cenna przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań z dziedziny opieki domowej (zdrowotnej i społecznej), których odbiorcami są seniorzy.

Okazuje się, iż wiele rozwiązań dostępnych na rynku dla osób starszych opiera się na technologiach cyfrowych, co stanowi wielkie wyzwanie dla ich odbiorców. Działania projektu HoCare2.0 mają na celu zwiększanie akceptacji nowoczesnych rozwiązań cyfrowych przez osoby starsze,  dlatego też do współpracy zapraszane są właśnie te osoby, z którymi można w głównej mierze współtworzyć produkty przeznaczone dla nich samych; produkty które podnoszą poziom ich życia oraz ułatwiają im funkcjonowanie w społeczeństwie.

Kluczowe w całym procesie jest zachęcenie firm do zrozumienia i wykorzystywania metod współtworzenia przy tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań. Główną korzyścią dla firm, które zaczną stosować współtworzenie jest wzrost akceptacji nowych produktów przez ich użytkowników, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez te firmy.

Więcej informacji o projekcie na stronie:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HoCare2.0.html

Zapraszamy również do obejrzenia filmu: