Platformy startowe

Aby startupy miały szansę na dofinansowanie ich produkty muszą być innowacyjne co najmniej w skali kraju. Ważna będzie tu opinia Platformy startowej, którą młody biznes otrzyma po zakończeniu I etapu.