Ułatwiamy opiekę domową seniorów

Co mają wspólnego seniorzy w Polsce i Niemczech? Muszą odnaleźć się w cyfrowym środowisku, które jest złożone i często trudne do opanowania także dla członków ich rodzin i opiekunów. Jak można im pomóc? Jak ułatwić wszystkim opiekę domową?

Skutecznym sposobem jest zaangażowanie użytkowników końcowych w proces projektowania produktów i usług domowej opieki medycznej. Należy zadać im pytanie, jak można to zrobić lepiej. Takie podejście nazywa się współtworzeniem. MŚP i dostawcy usług publicznych w 6 krajach europejskich testują obecnie tę metodę, aby dać innym wyobrażenie o wyzwaniach i dobrych praktykach. W rezultacie powstają innowacyjne rozwiązania, takie jak aplikacje poprawiające komfort życia społecznego czy wirtualne wizyty lekarskie.

„Naładowane wspomnienia”

Dobrobyt społeczny jest jednym z kluczowych obszarów srebrnej gospodarki. Polska firma Simple Wool wpadła na pomysł stworzenia aplikacji na smartfony o nazwie Life Lines, która umożliwia seniorom utrzymywanie kontaktów towarzyskich z członkami rodziny i przyjaciółmi, a jednocześnie pomaga osobom z zanikami pamięci poprzez trening pamięci. Aplikacja umożliwia przechowywanie ważnych wspomnień, dat i zdjęć w sposób prywatny oraz pozostawanie w kontakcie z bliskimi osobami, jednocześnie jest prosta i przyjazna dla seniorów.

W pracach nad aplikacją od samego początku uczestniczyli seniorzy i członkowie ich rodzin, aktywnie biorąc udział w takich działaniach, jak m.in. grupy fokusowe i wywiady. "Informacje zwrotne od użytkowników końcowych były bardzo przydatne, a w niektórych momentach zaskakujące dla MŚP. To właśnie seniorzy zasugerowali kilka ważnych funkcjonalności aplikacji. Takie korekty są możliwe tylko przy zaangażowaniu użytkowników końcowych danego produktu, ponieważ informacja zwrotna jest przekazywana z ich perspektywy" - mówi pani Mudryk, właścicielka Simple Wool. Dodaje, że "rozwój każdego produktu (nie tylko innowacyjnego) ma sens tylko wtedy, gdy użytkownicy końcowi są zaangażowani od samego początku w proces rozwoju. Ponadto, przed rozpoczęciem prac nad pierwszym prototypem jakiegokolwiek produktu, należy zbadać potrzeby użytkowników końcowych, czy stworzenie takiego produktu ma w ogóle sens."

Wirtualna opieka medyczna z udziałem pacjentów

Nie tylko sektor prywatny dąży do wprowadzania innowacji w zakresie usług opieki domowej. Szpital Uniwersytecki w Dreźnie, świadczący usługi publiczne w Saksonii w Niemczech, poszukiwał rozwiązania, które umożliwiłoby seniorom korzystanie z łatwo dostępnej i bezpiecznej opieki medycznej. Wspólnie z firmą Cultus GmbH, dostawcą usług publicznych, która prowadzi domy opieki oraz zapewnia opiekę seniorom w ich miejscu zamieszkania, opracowali nową innowacyjną usługę "wideokonsultacje z asystą". W ramach tej usługi seniorzy, po wstępnym zbadaniu przez formalnych opiekunów, mogą zostać wirtualnie przebadani. Są oni wspierani przez asystenta, który jest odpowiedzialny za przygotowanie, towarzyszenie i kontynuację konsultacji wideo.

Dzięki temu seniorzy w sytuacjach tzw. niepilnych mogą nadal korzystać z opieki medycznej bez niedogodności związanych z transportem, poczekalniami, a przede wszystkim bez ryzyka zakażenia, które w świetle pandemii wirusa Covid-19 nabiera coraz większego znaczenia.

W trakcie całego procesu tworzenia projektu seniorzy, ich opiekunowie, a także gerontolodzy byli proszeni o informacje zwrotne. Wirtualne spotkania grupowe, odgrywanie ról, testy z lekarzem prowadzącym oraz rozmowy indywidualne to przykłady metod wykorzystanych w procesie współtworzenia. Dzięki informacji zwrotnej, uwagi wszystkich uczestników procesu zostały uwzględnione w ostatecznym projekcie usługi lub produktu.

Ogólnie rzecz biorąc, współtworzenie jest wielokierunkowym procesem uczenia się. Oczywiście produkty i usługi powstałe w ramach projektu HoCare2.0 są przeznaczone głównie dla seniorów i członków ich rodzin, jednak wszyscy pozostali uczestnicy procesu odnoszą z niego korzyści.

O projekcie HoCare2.0

Projekt wspiera dostarczanie i wdrażanie zorientowanych na klienta rozwiązań w zakresie opieki domowej z wykorzystaniem metody współtworzenia.

Projekt jest realizowany przez 11 partnerów w 6 różnych krajach Europy Środkowej: w Czechach, Niemczech, Włoszech, na Słowenii, Węgrzech oraz w Polsce przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Województwo Małopolskie, w ramach programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Więcej informacji o projekcie HoCare2.0

https://www.interreg-central.eu/HoCare2.0

1